Õpitulemused:

Õpilane teab Eesti soode kolme arenguetappi ja nende erinevusi.
Õpilane teab, kuidas on kujunenud soomaastik.
Õpilane teab soode rekreatiivset, majanduslikku ja ökoloogilist tähtsust.

Seos õppekavaga ja ainetevaheline lõiming:

Lasteaed

 • Mina ja keskkond; looduskeskkond.

1-3 kl I kooliaste

 • Loodusõpetus: inimese meeled ja avastamine; aastaajad, organismide mitmekesisus ja elupaigad, mõõtmine ja võrdlemine.

4-6 kl II kooliaste

 • Loodusõpetus: elu mitmekesisus Maal; pinnavormid ja pinnamood; soo elukeskkonnana; Eesti loodusvarad.

7-9 kl III kooliaste

 • Loodusõpetus: inimene uurib loodust.
 • Bioloogia - taimede tunnused ja eluprotsessid; ökoloogia ja keskkonnakaitse.
 • Geograafia - geoloogia; pinnamood; veestik; kliima; Euroopa ja Eesti geograafiline asend, pinnamood ja geoloogia.

Gümnaasium

 • Bioloogia: organismide energiavajadus; organismide areng; ökoloogia; keskkonnakaitse.
 • Geograafia: biosfäär; energiamajandus ja keskkonnaprobleemid.

Juhis õpetajale:

Riietuda vastavalt ilmastikule.

Sihtgrupp:

Lasteaed
1-3 klass I kooliaste
4-6 klass II kooliaste
7-9 kl III kooliaste
Gümnaasium

Kirjeldavad märksõnad:

Kestus:

3 tundi

Grupi suurus:

25

Toimumise aeg:

Kevad
Sügis

Hind:

0€

Läbiviimise koht:

Lahemaa rahvuspark, Viru raba

Läbiviimise asukoht:

59.433, 24.7323

Maakond:

Lääne-Virumaa

Otsekontakt:

Programmi läbiviija:

Enri Uusna

Keel:

Eesti keel

Pikk kirjeldus:

Umbes 3,5 km retke käigus läbime Viru raba õpperaja mille käigus:

 • Vaatleme ja võrdleme metsa ja sood - miks neis kasvavad erinevad liigid;
 • Tutvume rabataimede, sh turbasambla omaduste ja kohastumustega;
 • Räägime rabamaastikul liikumise viisidest ja ohtudest;
 • Arutleme soode tähtsuse üle;
 • Teostame mõõtmisi rabavees.

 

Viimati uuendatud:

14.04.2021