Audaku õpperada
Mahe Metsalu

Retk Viidumäe metsas viib meid Audaku matkarajale Viidumäe looduskaitsealal. Kolme kilomeetrisel rajal saame tutvuda erinevate taimeliikidega, samuti haruldaste liikidega. Läheme metsa ja räägime, mis on mets ja kes seal elavad. Arutame teemal, miks on vajalik loodust kaitsta ja kuidas seda ise teha saame. Räägime ka "Igameheõigusest" - kas see on vaid õigus või on see ka kohtustus. Tutvume Viidumäe looduskeskuse ekspositsiooniga. 

Õpipädevused:

enesemääratluspädevus
kultuuri- ja väärtuspädevus
matemaatika, loodusteaduste ja tehnoloogiaalne pädevus

Õpitulemused:

Õpilane teab, et on olemas Viidumäe looduskaitseala.
Õpilane oskab seletada, mida tähendab looduskaitse ja milleks seda vaja on.
Õpilane tunneb erinevaid haruldasi taimi.
Õpilane teab, mida tähendab "Igameheõigus".

Seos õppekavaga ja ainetevaheline lõiming:

1 - 3 klass I kooliaste - loodusõpetus - taimed, loomad, seened ja nende kasvukohad; aastaajad, metsad, niidud.

4 - 6 klass II kooliaste - loodusõpetus - elu mitmekesisus; elu erinevates keskkonnatingimustes; taimed, loomad, seened; säästev tarbimine; erinevad looduskooslused; metsad; puisniidud.

7 - 9 klass III kooliaste - bioloogia - taimede välisehitus, kasvukoht, tunnused, bioloogiline mitmekesisus, erinevad ökosüsteemid, ökoloogia ja elurikkus.

Meetodid:

Matk, arutelu, taimede tundma õppimine, töölehe täitmine, metsa ja puisniidu erinevused, kasvukohtade võrdlus.

Juhis õpetajale:

Selga ilmasikule vastav riietus, soovituslikult matkasaapad või kummikud, kuna rada võib kohati olla märg.

Sihtgrupp:

Lasteaed
1-3 klass I kooliaste
4-6 klass II kooliaste
7-9 kl III kooliaste
Gümnaasium
Täiskasvanud

Kirjeldavad märksõnad:

Kestus:

3 tundi

Grupi suurus:

25

Toimumise aeg:

Kevad
Suvi
Sügis

Hind:

0€

Lisainfo:

Soovijatel on võimalus külastada Rauna vaatetorni.

Läbiviimise koht:

Viidumäe looduskaitseala

Läbiviimise asukoht:

58.298177812837, 22.099797029654

Maakond:

Saaremaa

Otsekontakt:

mahe.metsalu@keskkonnaamet.ee
+372 5304 7882 (Mahe Metsalu)

Programmi läbiviija:

Mahe Metsalu, Keskkonnaamet

Keel:

Eesti keel

Seotud failid:

Retk Viidumäel
Author:
Mahe Metsalu
õpperogrammi kirjeldus retk Viidumäe metsas.pdf(499.45 KB)

Viidumäe

Viimati uuendatud:

25.05.2020