Juhis õpetajale:

Selga ilmale vastav mugav riietus ja matkamiseks sobivad jalanõud

Sihtgrupp:

4-6 klass II kooliaste
7-9 kl III kooliaste
Gümnaasium

Kirjeldavad märksõnad:

Kestus:

1 tund

Grupi suurus:

24

Läbiviimise koht:

Tilleoru matkarada (Varbuse küla, Põlvamaa)

Maakond:

Põlvamaa

Otsekontakt:

Programmi läbiviija:

Keskkonnaamet, keskkonnahariduse spetsialist Mari Kala

Keel:

Eesti keel

Pikk kirjeldus:

Õpitulemus: Õpilased väärtustavad loodusväärtusi ning kultuuripärandit. Tunnevad erinevaid metsatüüpe ja neile iseloomulikke taimi. Oskavad hinnata metsa kui elurikkust ja teavad looduskaitsealade metsamajandamise põhilisi eesmärke. Seos õppekavaga: 4-6 kl II kooliaste – Loodus- ja keskkonnakaitse Eestis. Mets elukeskkonnana. Jõgi ja järv. 7-9 kl III kooliaste - Ökoloogia ja keskkonnakaitse Geoloogia. Selgroogsete loomade tunnused. Taimede tunnused ja eluprotsessid. Seente tunnused ja eluprotsessid. Gümnaasium ja täiskasvanud – Bioloogia: Keskkonnakaitse: Looduskaitseseadus ja looduskaitse korraldus Eestis. Ökoloogia: Ökosüsteemi struktuur ning selles esinevad vastastikused seosed. Metsamajandus ja -tööstus ning keskkonnaprobleemid: Metsade säästlik majandamine ja kaitse. Tegevuste ja õppemeetodite kirjeldus: 1. Sissejuhatus. Tilleoru maastikukaitseala, Ahja jõe ürgoru tutvustus. 2. 5 kilomeetri pikkuse vahelduva reljeefiga matkaraja läbimise käigus tutvutakse Tilleoru maastikukaitseala loodusväärtuste ja pärimustega. Vaadeldakse erinevaid metsatüüpe ja neile iseloomulikke taimi, õpitakse tundma metsa kui kooslust. Selgitatakse metsa majandamise põhimõtteid kaitsealadel. Olulisel kohal õppeprogrammis on metsa ja inimese vahelised seosed, metsa kasutamine tänapäeval ja minevikus. Räägitakse metsavendadest, metsade kaitsmise vajadusest ja looduskaitse põhimõtetest. 3. Kokkuvõte.
Maksumus: tasuta

Viimati uuendatud:

20.03.2020