Retk lemming Lempsiga
Jääaja Keskus

Programmis osalejad saavad erinevaid meeli (katsumine, kuulamine, vaatamine) kasutades teadmisi looduses toimuvatest protsessidest ning protsesside omavahelistest seostest. Õpilased saavad ülevaate vee vajalikkusest maa peal ning õpivad selgeks vee kolm olekut. Mängulisi elemente kasutades õpitakse tundma erinevate loomaliikide kohanemisnippe erinevates oludes. Uuritakse Eesti looduse arengut jääajajärgsel perioodil. Õpitakse Eestis elanud loomi ning nende elupaiku.

Õpipädevused:

enesemääratluspädevus
ettevõtlikkuspädevus
õpipädevus
sotsiaalne ja kodanikupädevus
suhtluspädevus

Õpitulemused:

1. Osalejad õpivad tundma vee kolme olekut,
2. Osalejad õpivad kasutama erinevaid meeli;
3. Osalejad õpivad tundma loomi ning nende elupaiku;
4. Osalejad kinnistavad seni õpitud teadmisi.

Seos õppekavaga ja ainetevaheline lõiming:

Koolieelne lasteasutus
17. Valdkond: Mina ja keskkond

Loodusõpetus I kooliaste
1. Inimese meeled ja avastamine
Meelte kasutamine mängulises ja uurimuslikus tegevuses. Asjad ja materjalid.

3. Organismid ja elupaigad
Taimede ja loomade eluavaldused: toitumine ja kasvamine.

Sihtgrupp:

Lasteaed
1-3 klass I kooliaste

Kestus:

1 tund

Grupi suurus:

20

Toimumise aeg:

Aastaringselt

Hind:

135€

Läbiviimise koht:

Jääaja Keskus

Läbiviimise asukoht:

58.525755, 26.676229

Maakond:

Tartumaa

Keskus:

Otsekontakt:

info@jaaaeg.ee
+372 5911 3318

Programmi läbiviija:

Jääaja Keskuse giid-juhendaja

Keel:

Eesti keel
Vene keel

Pikk kirjeldus:

Sissejuhatus – juhendaja tutvustab ennast ning lemming Lempsi. Tutvutakse Saadjärvega.

Jääruum – vee 3 olekut, eksperiment veega, jää teke;

Aatrium – jääaja loomad, liustiku teke ning liikumine, kompimismeele kasutamine;

II korrus – liustiku sulamine ning jäämägede teke, loomade käitumine ning elupaigad, kuulmismeele kasutamine;

III korrus – Maa jagamine kaheks pooluseks, polaaraladel elavad loomad, kuulmismeele kasutamine.

Kokkuvõte – korratakse üle olulisemad faktid, osalejate emotsioonid. Õppekäik lõpeb kinosaalis, kus uuritakse Maa ajalugu läbi veeosakese pilgu.

Viimati uuendatud:

30.06.2020