Retk lemming Lempsiga
Jääaja Keskus

Programmis osalejad saavad erinevaid meeli (katsumine, kuulamine, vaatamine) kasutades teadmisi looduses toimuvatest protsessidest ning protsesside omavahelistest seostest. Õpilased saavad ülevaate vee vajalikkusest maa peal ning õpivad selgeks vee kolm olekut. Mängulisi elemente kasutades õpitakse tundma erinevate loomaliikide kohanemisnippe erinevates oludes. Uuritakse Eesti looduse arengut jääajajärgsel perioodil. Õpitakse Eestis elanud loomi ning nende elupaiku.

Õpipädevused:

enesemääratluspädevus
ettevõtlikkuspädevus
õpipädevus
sotsiaalne ja kodanikupädevus
suhtluspädevus

Õpitulemused:

1. Osalejad õpivad tundma vee kolme olekut,
2. Osalejad õpivad kasutama erinevaid meeli;
3. Osalejad õpivad tundma loomi ning nende elupaiku;
4. Osalejad kinnistavad seni õpitud teadmisi.

Seos õppekavaga ja ainetevaheline lõiming:

Koolieelne lasteasutus
17. Valdkond: Mina ja keskkond

Loodusõpetus I kooliaste
1. Inimese meeled ja avastamine
Meelte kasutamine mängulises ja uurimuslikus tegevuses. Asjad ja materjalid.

3. Organismid ja elupaigad
Taimede ja loomade eluavaldused: toitumine ja kasvamine.

Juhis õpetajale:

Enne õppepäevale tulekut palume teha õpilastele väikese sissejuhatuse programmi teemasse, et kõikidel oleks teadmine eesootavast programmist.

Õpetaja vastutab oma õpilaste eest nii õppeprogrammi toimumise ajal kui ka vaba aja veetmisel.

Sihtgrupp:

Lasteaed
1-3 klass I kooliaste

Kestus:

1 tund

Grupi suurus:

25

Toimumise aeg:

Aastaringselt

Hind:

120€

Lisainfo:

Õppeprogrammi kestvus ning maksumus sõltub vanuserühmast ning valitud keelest:

Lasteaed - kestvus 60 min, hind eesti keeles 120€ vene keeles 130€

I kooliaste - kestvus 90 min, hind eesti keeles 135€ vene keeles 145€

Suurema grupi puhul pakume 2 juhendajat ning siis arvestame ka kahe programmi tasu.

Keskuses olemas lift, juurdepääs ratastooliga kogu keskusesse tagatud.

Et kõigil oleks meeldiv ja turvaline tutvu meie kodukorraga.

Õppeprogrammi juhendajad.

Läbiviimise koht:

Jääaja Keskus

Läbiviimise asukoht:

58.5268921, 26.6739163

Maakond:

Tartumaa

Keskus:

Otsekontakt:

info@jaaaeg.ee
+372 5911 3318

Programmi läbiviija:

Jääaja Keskuse giid-juhendaja

Keel:

Eesti keel
Vene keel

Pikk kirjeldus:

Eesmärk:

  1. Osalejad õpivad tundma vee kolme olekut,
  2. Osalejad õpivad kasutama erinevaid meeli;
  3. Osalejad õpivad tundma loomi ning nende elupaiku;
  4. Osalejad kinnistavad seni õpitud teadmisi.

 

Sihtrühm: koolieelikud, 1.-3. klass

 

Kestus: 60 min

Osalejate arv: kuni 25

 

Koht: Jääaja Keskuse ekspositsioon

 

Vahendid:

  • Lemming Lemps
  • Veekausid
  • Jääkuubikud, puutükid, kivid
  • Istumisalused
  • Kompimismäng
  • Krõbistamismäng

 

Tegevused:

Sissejuhatus – juhendaja tutvustab ennast ning lemming Lempsi, tutvutakse Saadjärvega ~5 min 

Jääruum – uuritakse vee 3 olekut, arutletakse vee olulisuse üle, räägitakse vee ringlemisest looduses, eksperiment veega – kivi, püütüki ja jää ujumine või uppumine, vaadeldakse kuidas jää tekib ~10 min

Aatrium – jääajal elanud loomade vaatlemine ning kirjeldamine, õpitakse kuidas liustik tekib ning kuidas hakkab liikuma, kompimismeele kasutamine - kompimismäng ~15 min

II korrus – liustiku sulamine ning jäämägede teke liustikuelamuse filmi baasil, õpitakse loomade käitumise nüansse ning vaadeldakse loomade elupaiku, kuulmismeele kasutamine – linnuhäälte äratundmine ekspositsioonis ~15 min 

III korrus – Gloobuselt õpitakse, et maa on kerakujuline ning ekvaator jagab maa kaheks poolkeraks, polaaraladel elavate loomade nipid paremini toimetulemiseks, kuulmismeele kasutamine - krõbistamismäng ~10 min

Kokkuvõte – mänguliselt korratakse üle olulisemad faktid, osalejate emotsioonid ~5 min

Viimati uuendatud:

31.01.2021