Koigi raba
Mahe Metsalu

Külastame Koigi raba, kus on võimalik saada väga hea ülevaade sellest, mis on raba, kes seal elavad ja mis seal kasvab. Samuti saame vaadata soode erinevaid arenguastmeid, tutvustatakse soostike teket ja levikut. Räägime soo loodusvaradest ja ökosüsteemi väärtustest, soode kasutamisest ja looduskaitsest. Raba on Eesti oluline loodusrikkus, sest enamus osa Euroopas pole raba looduslikul kujul säilinud.

Õpipädevused:

kultuuri- ja väärtuspädevus
matemaatika, loodusteaduste ja tehnoloogiaalne pädevus
õpipädevus

Õpitulemused:

Läbi tegevuste suurenevad õpilase teadmised ja kogemused rabast kui kooslusest ja märgalast. Õpilane mõistab, kui vajalik ja eriline ökosüsteem on raba ning adub, kui eriline ja mitmekesine on tema kodukoha loodus.

Seos õppekavaga ja ainetevaheline lõiming:

1. - 3. klass: loodusõpetus - taimed, loomad, linnud, kalad, kahepaiksed - kus nad elavad ja mida nad söövad?

4. - 6. klass: loodusõpetus - soode tekkimine ja tüübid, soo ja sootaimestik, soode tähtsus.

7. - 9. klass: bioloogia - taimede välisehitus, kasvukoht, tunnused, raba kui ökosüsteem, bioloogiline mitmekesisus, soode tähtsus.

gümnaasium: bioloogia - Eesti taimestik, säästev tarbimine

Meetodid:

matk, arutelu, taimede tundmine, erinevate soo arenguetappide määramine, vee temperatuuri mõõtmine, kasvukohtade võrdlus

Juhis õpetajale:

Rabasse minnes on kindlasti vajalik jalga panna kummikud ja vastavalt ilmale valida riietus.

Sihtgrupp:

1-3 klass I kooliaste
4-6 klass II kooliaste
7-9 kl III kooliaste
Gümnaasium
Täiskasvanud

Kestus:

3 tundi

Grupi suurus:

25

Toimumise aeg:

Kevad
Suvi
Sügis

Hind:

0€

Läbiviimise koht:

Koigi maastikukaitselala, Koigi matkarada

Läbiviimise asukoht:

58.484247673156, 22.980956335226

Maakond:

Saaremaa

Otsekontakt:

mahe.metsalu@keskkonnaamet.ee
+372 5304 7882 (Mahe Metsalu)

Programmi läbiviija:

Mahe Metsalu, Keskkonnaamet

Keel:

Eesti keel

Seotud failid:

Rabaretk Koigis
Author:
Mahe Metsalu
õpperogrammi kirjeldus retk Koigi rabas.docx.pdf(498.92 KB)

Raba

Viimati uuendatud:

25.05.2020