hallvares
Lennart Lennuk

Pargitunnis õpime tundma meie tavalisemaid puid nende võra, lehtede, õite ja viljade järgi, olenevalt aastaajast. Räägime linnaloodusest ka laiemalt ning avastame, keda kõike võime tähelepanelikumal vaatlemisel veel märgata. Arutleme, kas liigirikkus on vajalik ka linnaparkides ja -aedades ning mida igaüks saab elustiku kaitseks teha. 

Tund algab loodusmuuseumis, üheskoos liigume Tornide väljaku parki ning lõpetame Gustav Adolfi Gümnaasiumi juures.
Töövahendid saab muuseumist.

Õpipädevused:

kultuuri- ja väärtuspädevus
matemaatika, loodusteaduste ja tehnoloogiaalne pädevus
õpipädevus
sotsiaalne ja kodanikupädevus
suhtluspädevus

Seos õppekavaga ja ainetevaheline lõiming:

1) loodusõpetus I kooliastmes: 2.1.4.2. Aastaajad; 2.1.4.3. Organismid ja elupaigad;

2) praktilised tööd ja IKT rakendamine: 1. õppekäigud aastaajaliste erinevuste vaatlemiseks; 4. õppekäik: organismid erinevates elukeskkondades;

3) läbiv teema: keskkond ja jätkusuutlik areng.

Juhis õpetajale:

Riietus vastavalt ilmale!

Palume õpetajal programmis osaleda ning toetada programmi läbiviijat ja õpilasi.

Sihtgrupp:

1-3 klass I kooliaste

Kestus:

1 tund

Grupi suurus:

24

Toimumise aeg:

Aastaringselt

Lisainfo:

1.klass: 2 euri õpilane, alates 2.klassist 5 euri õpilane klassile 2 saatjat tasuta.

Pärast tundi on võimalik külastada muuseumi näitusi.

Läbiviimise koht:

Tornide Väljak

Maakond:

Harjumaa

Otsekontakt:

Programmi läbiviija:

Tiiu Liimets, Anna-Grete Rebane, Meriliis Kotkas

Keel:

Eesti keel

Viimati uuendatud:

27.05.2020