Palmse kloostrikivid
Merili Vipper

Õppekäigul tutvutakse Palmse mõisa lugu läbi ajaloo võtme, mis  põimitakse sealse eriilmelise pargi ja metsakooslustega enne ja nüüd. Tuuakse sisse keskkonnateadlik käitumine looduses ja oskus märgata, kuulata loodust.

Valida saab kolme matkaraja vahel vastavalt sihtrühmale ja teemadele.

Õpipädevused:

ettevõtlikkuspädevus
kultuuri- ja väärtuspädevus
mänguoskused
matemaatika, loodusteaduste ja tehnoloogiaalne pädevus
sotsiaalne ja kodanikupädevus
sotsiaalsed oskused

Õpitulemused:

Õpilaste teadlikkuse suurendamine Palmse mõisa ajaloost, inimtegevuse mõjust keskkonnale, looduse ja loodusressursside säästlik kasutamine, looduses käitumise õpetus.

Seos õppekavaga ja ainetevaheline lõiming:

Jääaeg kui Soome lahe ja Lahemaa rahvuspargi kujundaja. Rannakultuur ja merendus. Inimtegevuse mõju Lahemaa kooslusele, keskkonnaprobleemid. Igaüheõigus looduses. Vesi- organismide ellujäämiseks hädavajalik, looduslik vesi.

Meetodid:

Praktiline vaatlus, võrdlus ja vee filtri tegemine

Juhis õpetajale:

Õpetaja annab juhised riietumise osas vastavalt aastaajale. Programm toimub õues iga ilmaga ja igal aastaajal.

Kaasa võib võtta vee pudeli. Telefone me õppeprogrammi aeg ei vaja.

Tagasisidet küsime peale programmi e-posti teel: info@palmse.ee

Sihtgrupp:

Lasteaed
1-3 klass I kooliaste
4-6 klass II kooliaste
7-9 kl III kooliaste

Kestus:

1,5 tundi

Grupi suurus:

10

Toimumise aeg:

Aastaringselt

Hind:

100€

Lisainfo:

Grupi suurus: alates 10 kuni 50 last + 2 saatjat

Hind: 10 EUR LAPS +2 SAATJAT TASUTA

Programmi saab tellida ka koos toiduga (hind 6 EUR laps), mida pakutakse Palmse kõrtsis.

Läbiviimise koht:

Palmse mõis

Läbiviimise asukoht:

59.513088102419, 25.95651447773

Maakond:

Lääne-Virumaa

Keskus:

Otsekontakt:

info@palmse.ee
+372 55599977

Programmi läbiviija:

Programmi viivad läbi Palmse mõisa pädevad giidid ja direktor, kellel on loodusteaduste magistrikraad

Keel:

Eesti keel

Pikk kirjeldus:

Õppekäigul tutvutakse Palmse mõisa lugu läbi ajaloo võtme, mis  põimitakse sealse eriilmelise pargi ja metsakooslustega enne ja nüüd. Tuuakse sisse keskkonnateadlik käitumine looduses ja oskus märgata, kuulata loodust.

Valida saab kolme matkaraja vahel vastavalt sihtrühmale ja teemadele.

Mõisahärra rada

Mõisahärra rada  kulgeb tiikide vahelt otse kuni Kivitamme sillani, sealt  edasi piki Võsu jõe kõrget kallast Inglisillani ning sealt edasi Bresti paviljonini. Raja pikkus on ca  2,5  kilomeetrit.

Mõisaproua rada

Mõisaproua rada kulgeb  mööda kaunist oja kallast kuni Bresti paviljonini, sealt edasi Inglisillani ja lõpeb imeilusa sepasilla kaskaadi juures. Raja pikkus on ca  1,5  kilomeetrit.

Mõisapreili rada

Mõisapreili rada  kulgeb tiikide vahelt juurviljakeldri tagant paremale kuni kloostrikivideni  ja sealt  edasi moonamajani. Tagasi mõisa õue jõuab moonamaja juurest üle põllu . Raja pikkus on ca  1  kilomeeter.

Viimati uuendatud:

26.10.2021