Tähetorni õppekeskkond
Andres Tennus

Programmis õpitakse tundma meie Päikesesüsteemi erinevate osadega. Programmi käigus ehitatakse ja uuritakse erinevaid Päikesesüsteemi mudeleid - järjestatakse neid nende asukoha järgi, võrreldakse suuruseid ja vahemaid nii Päikesest kui üksteisest. Räägitakse ka toimunud ja käimasolevatest kosmosemissioonidest planeetide ja teiste taevakehade uurimiseks. Programmie lõpuosas saavad õpilased väikestes rühmades teha praktilist tööd.

Õpipädevused:

kultuuri- ja väärtuspädevus
sotsiaalne ja kodanikupädevus
suhtluspädevus

Õpitulemused:

Programmi läbinud õpilane:
• kirjeldab Päikesesüsteemi erinevaid elemente ja selgitab nende vahelist erinevust;
• nimetab Päikesesüsteemi planeete õiges järjekorras

Meetodid:

  • aktiivõpe
  • rühmatöö
  • avastusõpe

Juhis õpetajale:

Programm viiakse läbi ajaloolises Tartu Tähetornis, kuhu on KIKi toel loodud keskkonnateemalisi programme toetav ajutine näitusekeskkond ja mudelid. Programmis kasutatavad abivahendid on kõik olemas kohapeal ning programmi läbiviimise eest vastutab kohapealne juhendaja. Spetsiifilisi eelteadmisi vaja ei ole.

Sihtgrupp:

1-3 klass I kooliaste
4-6 klass II kooliaste

Kestus:

1 tund

Grupi suurus:

26

Toimumise aeg:

Aastaringselt

Läbiviimise koht:

Tartu tähetorn, Uppsala 8, Tartu

Läbiviimise asukoht:

58.36874, 26.723864

Maakond:

Tartumaa

Otsekontakt:

muuseum@ut.ee
737 5674

Programmi läbiviija:

Tartu tähetorni töötajad

Keel:

Eesti keel
Inglise keel

Viimati uuendatud:

17.04.2020