Päike
Kadri Tinn

Programmi sissejuhatavas osas saab ülevaate erinevat tüüpi ja suurusega tähtedest. Seejärel uuritakse lähemalt Päikest, selgitades selle koostist ja kihte Päikese mudeli abil Selgitatakse, mis on päikeseplekid, miks tekivad virmalised. Seejärel uuritakse tähe elutsüklit üldiselt ja seoses meie Päikesega ning tehakse sel teemal praktilisi ülesandeid.

Õpipädevused:

kultuuri- ja väärtuspädevus
matemaatika, loodusteaduste ja tehnoloogiaalne pädevus
sotsiaalne ja kodanikupädevus
suhtluspädevus

Õpitulemused:

Programmi läbinud õpilane:
• oskab Päikest võrrelda teiste tähtedega;
• teab tähe elutsüklit ning oskab selgitada, mis faasis on oma elutsüklis Päike;
• oskab selgitada Päikesega seotud ilmastikunähtusi (nt virmalised).

Seos õppekavaga ja ainetevaheline lõiming:

Programm toetab I ja II koolastme loodusõpetuse ainekava, selgitades Päikesega seotud erinevaid nähtusi (temperatuur, ilmastikunähtused, valgus, kiirgus). Põimitakse erinevates ainetes omandatud oskusi ja teadmisi.

Programm aitab kaasa keskkonnateadlikkuse kasvule - Päikesega seotud protsessid Maal, atmosfääris, ilmastikunähtused

Meetodid:

  • avatud loeng
  • aktiivõpe
  • avastusõpe

 

Juhis õpetajale:

Programmis osalemiseks ei ole spetsiifilisi eelteadmisi vaja, viiakse läbi Tähetornis, kus on KIKi toel valminud spetsiifiliste õppematerjalidega õppekeskkond.

Sihtgrupp:

1-3 klass I kooliaste
4-6 klass II kooliaste

Kirjeldavad märksõnad:

Kestus:

1 tund

Grupi suurus:

26

Toimumise aeg:

Aastaringselt

Hind:

4€

Lisainfo:

Programmi saab vajadusel kohandada vastavalt grupi suurusele ja erisoovidele (on võimalik läbi viia ka 90-minutilisena lisades rohkem meisterdamist ja käelist tegevust). Suuremate rühmade korral saab jagada grupi kaheks ja mitu juhendajat saab pakkuda kas korraga sama või muid TÜ muuseumi programme.

Ajaloolises Tähetornis on liikumispuude ja meelepuudega õpilastele programmi läbiivimine raskendatud. Juhendajatel on samas kogemused tööks erivajadustega õpilastega.

Läbiviimise koht:

Tartu tähetorn, Uppsala 8, Tartu

Läbiviimise asukoht:

58.36874, 26.723864

Maakond:

Tartumaa

Otsekontakt:

muuseum@ut.ee
737 5674

Programmi läbiviija:

Tartu tähetorni töötajad

Keel:

Eesti keel

Viimati uuendatud:

17.04.2020