Juhis õpetajale:

Ilmastikukindel riietus ja mugav jalanõu on olulised. Piknikupakk kaasa (lõkketee valmib kohapeal)

Sihtgrupp:

4-6 klass II kooliaste

Kestus:

1 tund

Grupi suurus:

25

Läbiviimise koht:

Miku Metsapark, Kihelkonna vald, Lääne - Saaremaa

Maakond:

Saaremaa

Keskus:

Otsekontakt:

info@parimusmatkad.ee
+372 52 69974

Programmi läbiviija:

Maarika Toomel ja abilised

Keel:

Eesti keel
Vene keel
Inglise keel

Pikk kirjeldus:

Programmi eesmärk: Kinnistada mõisteid „keskkond“, „keskkonnakaitse“, „looduskaitse“ Selgitada looduse aastaringi näitel, kuidas looduses kõik on omavahel seotud ja tasakaalus. Õpetada mõtestama igaühe rolli keskkonna hoidmisel Programmi kirjeldus: Inimene on osa loodusest, loodus ongi elu, kodu. Tutvutakse eestlaste kui metsarahva eluga, kus kõik eluks vajalik tuli loodusest. Püstkojas tehakse koos lõke, kuhu pannakse keema teevesi. Kojas räägitakse looduse osast inimeste elus (s.h. mõiste „talupojatarkus“); matkarajal tutvutakse taimestiku erinevate rinnetega, enamlevinud liikidega nii rohu-, põõsa-, kui puurindes; õpitakse mõtestama loodust – vastus küsimusele „miks on loodus siin just selline ja mida me sellest järeldada võime“ (ülesandeleht, rühma- ja/või individuaalne töö). Metsarajalt naastes proovitakse taadi juhendamisel vanu metsatöid (lati koorimine liimeistriga, kiviaia lappimine, kahemehesaega saagimine) ja vanu mänge (kompadel kõndimine, vibu valmistamine ja noole laskmine, looduslikust materjalist meisterdamine). Päev lõpeb kaasavõetud pikniku ja lõkkel valminnud taimeteega. Söögi järgselt tehakse kokkuvõte päevast, auhinnaks saab iga laps kadakast loomakujulise vile.
Maksumus: 225 eurot sisaldab: 2 juhendajat, õppevahendid, viled, lõkketee püstkojas.

Viimati uuendatud:

20.03.2020