Õpitulemused:

Õpilane teab Eesti soode kolme arenguetappi ja nende erinevusi.
Õpilane teab, kuidas on kujunenud soomaastik.
Õpilane teab soode rekreatiivset, majanduslikku ja ökoloogilist tähtsust.

Seos õppekavaga ja ainetevaheline lõiming:

1-3 kl I kooliaste

 • Loodusõpetus: inimese meeled ja avastamine; aastaajad, organismide mitmekesisus ja elupaigad, mõõtmine ja võrdlemine.

4-6 kl II kooliaste

 • Loodusõpetus: elu mitmekesisus Maal; pinnavormid ja pinnamood; soo elukeskkonnana; Eesti loodusvarad.

7-9 kl III kooliaste

 • Loodusõpetus: inimene uurib loodust.
 • Bioloogia - taimede tunnused ja eluprotsessid; ökoloogia ja keskkonnakaitse.
 • Geograafia - geoloogia; pinnamood; veestik; kliima; Euroopa ja Eesti geograafiline asend, pinnamood ja geoloogia.

Gümnaasium

 • Bioloogia: organismide energiavajadus; organismide areng; ökoloogia; keskkonnakaitse.
 • Geograafia: biosfäär; energiamajandus ja keskkonnaprobleemid.

Juhis õpetajale:

Riietuda vastavalt ilmastikule. NB: jalas võiks olla vettpidavad jalatsid, kuna läbime ka soist maastikku.

Sihtgrupp:

1-3 klass I kooliaste
4-6 klass II kooliaste
7-9 kl III kooliaste
Gümnaasium

Kestus:

4 tundi

Grupi suurus:

25

Toimumise aeg:

Kevad
Sügis

Hind:

0€

Lisainfo:

Tudu metsaonni juures on sobiv paik lõunapausi pidamiseks.

Läbiviimise koht:

Tudusoo MKA

Läbiviimise asukoht:

59.167494107696, 26.784673967603

Maakond:

Lääne-Virumaa

Otsekontakt:

Programmi läbiviija:

Enri Uusna

Keel:

Eesti keel

Pikk kirjeldus:

Umbes 3,5 km retke käigus läbime Tudu metsaonni uue õpperaja ning teeme ka ringi ümber Tudu järve, mille käigus:

 • Vaatleme ja võrdleme metsa ja sood - miks neis kasvavad erinevad liigid;
 • Tutvume rabataimede, sh turbasambla omaduste ja kohastumustega;
 • Räägime rabamaastikul liikumise viisidest ja ohtudest;
 • Arutleme soode tähtsuse üle.

Pärast õpperetke toimub õpitu kinnistamiseks lühike maastikumäng Tudu metsaonni ümbruses.

Viimati uuendatud:

23.09.2020