Läänemere elustik
Pernova Hariduskeskus

Õpperogramm viiakse läbi Pärnu rannaniidu laudteel ja mererannas - otsitakse, vaadeldakse (luup, binokkel, vaatlustoru) ja uuritakse, kes seal elavad, kes keda sööb ja kuidas inimtegevus mõjutab nende elukeskkondi.

Rajaga saad tuttvuda siin

 

Õpipädevused:

kultuuri- ja väärtuspädevus
matemaatika, loodusteaduste ja tehnoloogiaalne pädevus
õpipädevus
sotsiaalne ja kodanikupädevus
suhtluspädevus

Õpitulemused:

Tutvub rannaniidu elukeskkonnaga (mere mõju, elustik, inimese tegevus); kuulab, otsib, vaatleb ja uurib arendades loodusvaatlusoskusi.

Seos õppekavaga ja ainetevaheline lõiming:

Seos õppekava üldosaga: aitab kujundada sotsiaalseid oskuseid, tunnetus- ja õpioskuseid.

Seos ainevaldkondadega: Mina ja keskkond – looduskeskkond ja tehiskeskkond. Suunatakse last ümbritsevat maailma märkama, uurima ning kogema mängu ja igapäevatoimingute kaudu, võimaldades lapsel ümbritsevat tajuda erinevate meelte ning aistingute abil. Keel ja kõne – suhtlemine, jutustamine ja kuulamine. Lapsele luuakse kõnekeskkond, kus ta kuuleb teiste kõnet ning tal on vaja ja ta saab ise kõnelda; laps õpib rääkima reaalsetes suhtlussituatsioonides, tegutsedes koos täiskasvanuga. Liikumine – liikumismängud. Suunatakse last oma oskusi, võimeid ja koostööd hindama, kaaslastega arvestama.

Meetodid:

Vaatlus, uurimine lihtsamate uurimisvahenditega; vestlus, suhtlemine; jutustamine pildimaterjali põhjal; küsimuste esitamine ja neile vastamine; õppemäng. 

Juhis õpetajale:

Õpetaja tutvub programmi sisu ja eesmärkidega; 10 lapse kohta kaasas üks täiskasvanu; kaasas olevad täiskasvanud innustavad lapsi programmist aktiivselt osa võtma ja jälgivad, et lapsed käituvad headele tavadele vastavalt; vajadusel täidavad kohapeal programmi raames kokkulepitud ülesandeid.

NB! Muu oluline teave: jalga veekindlad jalanõud, selga ilmastikule vastav riietus.

Sihtgrupp:

Lasteaed

Kestus:

2 x 45 minutit

Grupi suurus:

24

Toimumise aeg:

Kevad
Sügis

Hind:

140€

Lisainfo:

Programmi algus ja kogunemis koht, Pärnu rannaniidu matkaraja alguses. Transport sihtkohta ei kuulu programmi.

Asukoht Ranna puiestee-9, Pärnu

Ligipääs: juurdepääsutee kõvakattega, ekskursioonibussiga, ühistranspordiga, sõiduautoga.

Lähedal asub bussipeatus Veeparadiis.

Omadused: ligipääs ratastooliga, infotahvlid, vaatetorn, puhkeala/piknikuplats.

Grupi suurus 12- 24 õpilast  - suurema grupi võimalus. Maksumus: kuni 12-le  2x45 min 70€, 24-le  2x45 min 140€ ja  26-le (kuni 36) 2x45 min 210€ Vajadusel erikokkulepped ja hinnapakkumised.

Läbiviimise koht:

Pärnu rand, Tervise Paradiisi tagune laudtee, NB! transport sihtkohta ei kuulu programmi

Läbiviimise asukoht:

58.371625994502, 24.50966942306

Maakond:

Pärnumaa

Otsekontakt:

admin@pernova.ee
info@pernova.ee
443 5875 / 5345 5319

Programmi läbiviija:

Mari Sisask ja/või Kadri Kilusk ja/või Evelin Nigula

Keel:

Eesti keel

Pikk kirjeldus:

Programmi käik

  1. Sissejuhatus: erinevate elukeskkondade vaatlus ja võrdlus (linn, meri, rannaniit).
  2. Teema arendus: liikudes laudteel ja selle lähedal mererannas otsime ja leiame erinevaid elusolendeid: limused, krabid, kahepaiksed, linnud, veised jne. Arutleme inimese tegevuste üle Pärnu rannas, vaatleme prügi.
  3. Kokkuvõte: vestlus - rõhutame inimese vastutust ja võimalusi rannaniidu elustiku säilitamisel. Vahendid: binokkel, vaatlustoru, luup, pildimaterjal. Otsingusõnad: kevad, konn, meri, laudtee, vaatlus, uurimine.

 

Viimati uuendatud:

21.08.2020