Läänemere elustik
Pernova Hariduskeskus

Õpperogramm viiakse läbi Pärnu rannaniidu laudteel ja mererannas - otsitakse, vaadeldakse (luup, binokkel, vaatlustoru) ja uuritakse, kes seal elavad, kes keda sööb ja kuidas inimtegevus mõjutab nende elukeskkondi.

Rajaga saad tuttvuda siin

 

Õpipädevused:

kultuuri- ja väärtuspädevus
matemaatika, loodusteaduste ja tehnoloogiaalne pädevus
õpipädevus
sotsiaalne ja kodanikupädevus
suhtluspädevus

Õpitulemused:

Tutvub rannaniidu elukeskkonnaga (mere mõju, elustik, inimese tegevus); kuulab, otsib, vaatleb ja uurib arendades loodusvaatlusoskusi.

Seos õppekavaga ja ainetevaheline lõiming:

Seos õppekava üldosaga: aitab kujundada sotsiaalseid oskuseid, tunnetus- ja õpioskuseid.

Seos ainevaldkondadega: Mina ja keskkond – looduskeskkond ja tehiskeskkond. Suunatakse last ümbritsevat maailma märkama, uurima ning kogema mängu ja igapäevatoimingute kaudu, võimaldades lapsel ümbritsevat tajuda erinevate meelte ning aistingute abil. Keel ja kõne – suhtlemine, jutustamine ja kuulamine. Lapsele luuakse kõnekeskkond, kus ta kuuleb teiste kõnet ning tal on vaja ja ta saab ise kõnelda; laps õpib rääkima reaalsetes suhtlussituatsioonides, tegutsedes koos täiskasvanuga. Liikumine – liikumismängud. Suunatakse last oma oskusi, võimeid ja koostööd hindama, kaaslastega arvestama.

Programmid lähtuvad teaduslikust maailmavaatest. Programmi õpetaja tutvub jooksvalt teaduskirjandusega ning täiendab vastavalt programmi sisu. Juhendaja arvamus põhineb teaduskirjandusel.

Programmi tulemusena ja uute teadmiste ja kogemuste kaudu suureneb lapse keskkonnateadlikkus ja kujunevad säästva eluviisi harjumused ning hoiakud. Programmides käsitletakse vastavalt teemale ja tegevustele seostatult loodus-, kultuuri-, sotsiaalset ja majanduslikku keskkonda.

Meetodid:

Vaatlus, uurimine lihtsamate uurimisvahenditega; vestlus; jutustamine pildimaterjali põhjal; küsimuste esitamine ja neile vastamine.

Juhis õpetajale:

Õpetaja tutvub programmi sisu ja eesmärkidega; 10 lapse kohta kaasas üks täiskasvanu; kaasas olevad täiskasvanud innustavad lapsi programmist aktiivselt osa võtma ja jälgivad, et lapsed käituvad headele tavadele vastavalt; vajadusel täidavad kohapeal programmi raames kokkulepitud ülesandeid.

NB! Muu oluline teave: jalga veekindlad jalanõud, selga ilmastikule vastav riietus.

Sihtgrupp:

Lasteaed

Kestus:

2 x 45 minutit

Grupi suurus:

24

Toimumise aeg:

Kevad
Sügis

Hind:

140€

Lisainfo:

Programmi algus ja kogunemis koht, Pärnu rannaniidu matkaraja alguses. Transport sihtkohta ei kuulu programmi.

Asukoht Ranna puiestee-9, Pärnu

Ligipääs: juurdepääsutee kõvakattega, ekskursioonibussiga, ühistranspordiga, sõiduautoga.

Lähedal asub bussipeatus Veeparadiis.

Omadused: ligipääs ratastooliga, infotahvlid, vaatetorn, puhkeala/piknikuplats.

Grupi suurus 12- 24 õpilast  - suurema grupi võimalus. Maksumus: kuni 12-le  2x45 min 70€, 24-le  2x45 min 140€ ja  26-le (kuni 36) 2x45 min 210€ Vajadusel erikokkulepped ja hinnapakkumised.

Läbiviimise koht:

Pärnu rand, Tervise Paradiisi tagune laudtee, NB! transport sihtkohta ei kuulu programmi

Läbiviimise asukoht:

58.371657642332, 24.509382247925

Maakond:

Pärnumaa

Otsekontakt:

admin@pernova.ee
info@pernova.ee
443 5875 / 5345 5319

Programmi läbiviija:

Mari Sisask ja/või Kadri Kilusk ja/või Evelin Nigula

Keel:

Eesti keel

Pikk kirjeldus:

Programmi käik

  1. Sissejuhatus (15 min): erinevate elukeskkondade vaatlus ja võrdlus (linn, meri, rannaniit).
  2. Teema arendus (60): liikudes laudteel ja selle lähedal mererannas otsime ja leiame erinevaid elusolendeid: limused, krabid, kahepaiksed, linnud, veised jne. Arutleme inimese tegevuste üle Pärnu rannas, vaatleme prügi.
  3. Kokkuvõte (15 min): vestlus - rõhutame inimese vastutust ja võimalusi rannaniidu elustiku säilitamisel. Vahendid: binokkel, vaatlustoru, luup, pildimaterjal. 

 

Viimati uuendatud:

04.02.2021