placeholder

Õppeprogramm annab ülevaate ühe Eesti ainulaadse maastiku – Sinimägede tekkestiseärasustest ja mõjust ajaloosündmustele. Sinimäed on koht, kus on ilmekaid näiteid, kuidas loodus mõjutab inimeste strateegilist otsustamist ja samuti, kuidas inimese strateegiline ostus mõjutab loodust (maastikulisi muutusi).

Õpipädevused:

kultuuri- ja väärtuspädevus
matemaatika, loodusteaduste ja tehnoloogiaalne pädevus
sotsiaalne ja kodanikupädevus

Õpitulemused:

 Mõistab, et maastik mõjutab inimeste strateegilisi otsuseid ja inimeste otsused mõjutavad muutusi maastikul
 Mõistab maastiku eripära ja II ms lahingute vahelisi seoseid
 Oskab ennast positsioneerida maastikul
 Oskab eri aegade kaartide järgi lugeda muutusi maastikul
 Mõistab looduse ja sotsiaalkultuurilise keskkonna seoseid ja eripära

Seos õppekavaga ja ainetevaheline lõiming:

PK Loodusõpetus: Elus- ja eluta looduse seosed. Inimtegevus, tehnoloogia ja looduslik tasakaal.

PK Geograafia: Kaardiõpetus. Pinnamood.

PK Ajalugu: II ms

Gümn Geograafia: Rahvastik ja majandus.

Meetodid:

õppefilmi vaatamine, ekspositsiooni külastus, paikvaatlused, kaardi lugemine, positsioneerimine, plaani koostamine, võrdlused, analüüs.

Juhis õpetajale:

Õpikeskkonna eripära: künklik maastik. Võib esineda kõrgema rohuga lõike, mis vihmase ilma puhul on märg.

Riietus mugav ja sobilik looduses liikumiseks. Arvestada tuleb Eesti muutlike ilmaoludega. Kaasa vihmakeep.

Programm on kohandatav liikumispuudega õpilastele.

Soovitame lisaks programmile külastada Sinimägede Muuseumi.

Soovi korral antakse programmi vahepeal aega lõunapausiks. Söök tuleb omal kaasa võtta.

Sihtgrupp:

7-9 kl III kooliaste
Gümnaasium

Kestus:

4 tundi

Grupi suurus:

24

Toimumise aeg:

Aastaringselt

Hind:

350€

Lisainfo:

Kestus: 4-4,5 h. Rühma suurus: kuni 24 õpilast + 1 õpetaja
Hind: 350.00 eurot/ 1 rühm. Korraga saame vastu võtta maksimaalselt 3 rühma.

Läbiviimise koht:

Vaivara Sinimäed

Maakond:

Ida-Virumaa

Otsekontakt:

Keel:

Eesti keel
Vene keel

Seotud failid:

Sinimäed_ainulaadne maastik
Author:
Ingrid Kuligina
Sinimäed_ainulaadne maastik.pdf(183.15 KB)

Programmi tegevus ja täpsem kirjeldus.

Viimati uuendatud:

27.08.2020