Juhis õpetajale:

Õpilastel peaksid seljas olema ilmastikule vastavad riided, soovitavalt kihilised ja mugavad, sportlikud jalanõud. Jook ja võileib võiksid kaasas olla.

Sihtgrupp:

7-9 kl III kooliaste

Kestus:

1 tund

Grupi suurus:

40

Läbiviimise koht:

Programm viiakse läbi looduses - Käsmu poolsaarel

Maakond:

Lääne-Virumaa

Otsekontakt:

Programmi läbiviija:

Kauri Kivipõld loodusteaduste magister Eesti Maaülikool

Keel:

Eesti keel

Pikk kirjeldus:

Programmi eesmärk on õpilaste teadlikkuse suurendamine inimtegevuse mõjust keskkonnale, looduse ja keskkonna sidumine jätkusuutliku arengu ning loodusressursside säästliku kasutamisega. Õpilased teavad, kuidas liikuda maastikul kaardi ja kompassi abil, oskavad leida kaardil tähistatud punkte, vastata lihtsamatele loodust puudutavatele küsimustele. Programmi tulemusena õpilane tunneb looduses liikumise reegleid, oskab käituda keskkonnahoidlikult ja ise mitte ohtu sattuda. on õppida maastikul liikuma kaardi ja kompassi abil ning töötama meeskonnana, saada ja kinnistada teadmisi erinevate elus- ja eluta looduse osade ning keskkonnaprobleemide kohta. Programmi kirjeldus: Õpilase läbivad raja võistkondlikult, kasutades kaarti ja kompassi ning vastavad küsimustele, mida nad ise rajalt leiavad. Küsimused puudutavad varem koolis õpitud aineid, ise omandatud loodusteadmisi, internetist või ette antud materjalist leitavaid keskkonnateemasid. Lõpus kontrollitakse ühiselt saadud vastuseid ja parimad saavad saavad auhinnad. Tegemist on integreeritud programmiga, mille käigus õpilased õpivad kaardi ja kompassiga orienteerumist, meeskonnatööd, saavad teadmisi looduse ja keskkonnaprobleemide kohta, harjutavad funktsionaalset lugemisoskust ning saavad ka füüsilist treeningut. Tagasiside: Vastused arutatakse õpilastega koos läbi. Programmi lõpus tehakse ühine päeva kokkuvõte. Õpetaja saab õpilaste täidetud töölehed, mis annab võimaluse õues alustatuga koolis edasi minna. Kasutatavad õppemeetodid: maastikumäng, aktiivõpe. Juhendaja: Kauri Kivipõld – bakalaureuse kraad geoökoloogias bioloogia lisaerialaga (Tallinna Ülikool), magistrikraad maastiku hoolduse ja kaitse erialal (Eesti Maaülikool), läbinud Tartu Ülikooli Pedagoogikakursuse. Töötab alates 2006. aastast loodusgiidina ja Tallinna Loomaaia giidina. Õpilasprogramme on läbi viinud alates 2010. aastast. Seos õppekavaga: III kooliaste: elus- ja eluta looduse seosed, ökoloogia ja keskkonnakaitse, geograafia,  kaardiõpetus,  geoloogia.
Maksumus: Programmi hind on 150 eurot klassi kohta. Bussi hind Tallinnast 280 eurot.

Viimati uuendatud:

20.03.2020