Harilik katkujuur
Harilik katkujuur

Õppeprogramm tutvustab Eestis maismaal ja vees elavaid tuntumaid ja probleemsemaid võõrliike. Mõned nendest on meile juba omaks saanud ja ei kujuta endast meie loodusele kahju. Teised aga on ohuks meie kodumaistele liikidele ja inimesele endale. Arutleme, kuidas võõrliigid meie loodusesse satuvad ja milline on siin inimeste roll ning millised probleemid võõrliikidega kaasnevad.  Toome konkreetseid näiteid. Püüame leida lahendusi võõrliikide leviku piiramiseks ja nendepoolse kahju vältimiseks.

Õpipädevused:

kultuuri- ja väärtuspädevus
matemaatika, loodusteaduste ja tehnoloogiaalne pädevus

Õpitulemused:

Õpilane tunneb ära Eestis enamlevinud/ probleemseimad võõrliigid, teab nende levikuviise ning kuidas levikut tõkestada. Saab selgeks võõrliikide mõju kohalikule elurikkusele, majandusele ja sotsiaalsele keskkonnale.

Seos õppekavaga ja ainetevaheline lõiming:

II kooliaste - Ainevaldkond“ Loodusained“ - Elukeskkond Eestis; Loodus- ja keskkonnakaitse Eestis; Jõgi ja järv. Vesi kui elukeskkond; Asula elukeskkonnana; Aed ja põld elukeskkonnana; Mets elukeskkonnana; Läänemeri elukeskkonnana
III kooliaste -  Ainevaldkond“ Loodusained“ Bioloogia: Ökoloogia ja keskkonnakaitse Selgroogsete loomade tunnused; Taimede tunnused ja eluprotsessid; Selgrootute loomade tunnused ja eluprotsessid.
Gümnaasium - Ainevalkdond "Loodusained" -  Keskkonnakaitse. 

Meetodid:

Slaidiettekanne võõrliikide teemal. Rühmatöö võõrliikide tundmaõppimine näidiste ja fotode järgi. Töölehtede täitmine, probleemülesande lahendamine. 

Sihtgrupp:

4-6 klass II kooliaste
7-9 kl III kooliaste
Gümnaasium

Kestus:

2 x 45 minutit

Grupi suurus:

25

Toimumise aeg:

Talv

Hind:

0€

Läbiviimise koht:

Kool

Maakond:

Viljandimaa

Otsekontakt:

Programmi läbiviija:

Krista Kingumets

Keel:

Eesti keel

Viimati uuendatud:

14.05.2020