Õiglase kaubanduse mäng

Õppeprogrammis kasutatakse õppevahendit “Õiglane kaubandus”.  Banaan, kohvi, kakao ja puuvill on kaubad, mis omavad suurimat osakaalu õiglases kaubanduses ning mõjutavad oluliselt elu arengumaades. Õppeprogrammil osalejad õpivad näidete varal, millised on iseloomulikumad probleemid, millega arengumaad neid kaupu tootes kokku puutuvad: ebaõiglane hind, suurkorporatsioonide võim, keskkonnakahjud, probleemid kogukondades. Arutleme mida meist igaüks saab teha õiglase kaubanduse edendamiseks.

Õpipädevused:

kultuuri- ja väärtuspädevus
õpipädevus
sotsiaalne ja kodanikupädevus
suhtluspädevus

Õpitulemused:

Õpilane mõistab seoseid, kuidas meie tarbimine on seotud arengumaade elanike heaoluga.

Meetodid:

Temaatiline videoklipp ja ettekanne koos aruteluga. Ettekandes käsitletakse järgmisi teemasid: mis on õiglane kaubandus, milleks on seda vaja, mida saavad arengumaad kasu ning mis kasu võiks sellest olla meil siin Eestis.  

Esitlusele järgneb õppemäng “Õiglane kaubandus”. Õppevahend esitab õiglase kaubanduse teemat neljas valdkonnas: banaani, puuvilla, kohvi ja kakao näitel. Iga teema sissejuhatuseks vastavad õpilased teemaga seotud küsimustele ning avastavad põnevaid fakte. Punktide kogumiseks on õppevahendil abiks „arvelaua” nupud – neid liigutades saab anda õigete vastuste eest võistkondadele punkte.

Peale küsimuste-vastuste vooru selgitame banaani, kohvi, kakao või puuvilla kasvatamisega seonduvaid peamisi probleeme ning kuidas õiglane kaubandus püüab neid probleeme lahendada.

Sihtgrupp:

4-6 klass II kooliaste
7-9 kl III kooliaste
Gümnaasium

Kestus:

45 minutit

Grupi suurus:

24

Toimumise aeg:

Talv

Hind:

0€

Lisainfo:

 Info õppevahendi kohta: http://www.keskkonnaharidus.ee/material/oiglane-kaubandus/.

Läbiviimise koht:

kool

Maakond:

Võrumaa

Otsekontakt:

Programmi läbiviija:

Helen Kivisild, keskkonnahariduse ja kommunikatsiooni osakonna spetsialist

Keel:

Eesti keel

Pikk kirjeldus:

Tegevused:  Õppeprogramm tutvustab õiglase kaubanduse teemat ja õppevahendit “Õiglane kaubandus”;  Õppeprogramm algab temaatilise videoklipiga, millele järgneb lühike ettekanne (20 min) õiglase kaubanduse teema tutvustamiseks: Mis ja milleks on õiglane kaubandus; Kuidas aitab õiglane kaubandus arengumaid; Kas ka meil siin Eestis on sellest kasu?  Arutelu õiglase kaubanduse teema seostest Eesti väiketootjatega. Leiame vastuse küsimusele, kas kohalike tarbimisharjumused mõjutavad kogukonna heaolu?
 

Viimati uuendatud:

15.01.2021