õiglane kaubandus

Õppeprogrammis kasutatakse õppevahendit “Õiglane kaubandus”.  Banaan, kohvi, kakao ja puuvill on kaubad, mis omavad suurimat osakaalu õiglases kaubanduses ning mõjutavad oluliselt elu arengumaades.
Õppeprogrammil osalejad õpivad näidete varal, millised on iseloomulikumad probleemid, millega arengumaad neid kaupu tootes kokku puutuvad:

  • ebaõiglane hind,
  • suurkorporatsioonide võim,
  • keskkonnakahjud,
  • probleemid kogukondades.

Arutleme mida meist igaüks saab teha õiglase kaubanduse edendamiseks.

Õpitulemused:

Õpilane mõistab seoseid, kuidas meie tarbimine on seotud arengumaade elanike heaoluga.

Seos õppekavaga ja ainetevaheline lõiming:

Põhikooli riiklik õppekava Lisa 12 Ainevaldkond "Ettevõtlusõpetus"

 2.2.2. Tootmine, turundus, tööjõud Õppesisu: Tarbija vajadused, nõudlus, pakkumine ja turuhind. Tarbija õigused ja kohustused. Tarbijakaebuste lahendamine. Tootlikkus, kvaliteet ja omahind. Innovatsioon ja keskkonnasäästlikkus ettevõtluse arengu toetajana.

Meetodid:

Temaatiline videoklipp ja ettekanne koos aruteluga. Ettekandes käsitletakse järgmisi teemasid: mis on õiglane kaubandus, milleks on seda vaja, mida saavad arengumaad kasu ning mis kasu võiks sellest olla meil siin Eestis.  

Esitlusele järgneb õppemäng “Õiglane kaubandus”. Õppevahend esitab õiglase kaubanduse teemat neljas valdkonnas: banaani, puuvilla, kohvi ja kakao näitel. Iga teema sissejuhatuseks vastavad õpilased teemaga seotud küsimustele ning avastavad põnevaid fakte. Punktide kogumiseks on õppevahendil abiks „arvelaua” nupud – neid liigutades saab anda õigete vastuste eest võistkondadele punkte.

Peale küsimuste-vastuste vooru selgitame banaani, kohvi, kakao või puuvilla kasvatamisega seonduvaid peamisi probleeme ning kuidas õiglane kaubandus püüab neid probleeme lahendada.

Sihtgrupp:

4-6 klass II kooliaste
7-9 kl III kooliaste
Gümnaasium

Kirjeldavad märksõnad:

Kestus:

45 minutit

Grupi suurus:

24

Toimumise aeg:

Talv

Hind:

0€

Läbiviimise koht:

koolis

Maakond:

Põlvamaa

Otsekontakt:

Programmi läbiviija:

Mari Kala, Keskkonnahariduse ja kommunikatsiooni osakonna peaspetsialist

Keel:

Eesti keel

Viimati uuendatud:

12.04.2021