Juhis õpetajale:

Vajalik osalejate grupis töötamise oskus; kaasa nii välitöödeks kui tubasteks tegevusteks sobivad riided ja jalanõud, magamisvarustus. Õpetaja vastutada on osalejate järelevalve väljaspool õppetegevuse aega ja toitlustuse korraldamine (looduskeskuse ruumides on olemas selleks vajalikud vahendid).

Sihtgrupp:

4-6 klass II kooliaste
7-9 kl III kooliaste

Kestus:

1 tund

Grupi suurus:

20

Läbiviimise koht:

Endla looduskeskus

Maakond:

Jõgevamaa

Otsekontakt:

Programmi läbiviija:

Maarika Männil, Elo Raspel

Keel:

Eesti keel

Pikk kirjeldus:

Muld ja turvas on olulised loodusvarad, mille jätkusuutlik kasutamine põhineb säästva arengu põhimõtete rakendamisel. Õppeprogrammis käsitletakse turba ja mulla teket, koostist ja rolli looduses ning inimese elus, teadvustatakse mulla ja turbaga seotud protsesse ja väärtusi.  Teoreetilise osa õppimine käib koos aktiivtegevustega vaatluste, mõõtmiste, katsete ja välitöö tegemisega. Praktilise tööna määrame mulla lõimist, pH-d ja karbonaatsust ning õpime käsitsema mullapuuri, uurime mullaelustikku. Kahepäevases õppeprogrammis osaleja mõistab loodusliku aineringluse toimimist mulla abil ning saab aru ökoloogilisest tasakaalust looduses, sealhulgast loodusvarade kasutamist säästva arengu võtmes. Programmi kirjeldus pikemalt
Maksumus: TASUTA

Viimati uuendatud:

20.03.2020