placeholder

Tutvumine mikroskoobi töövõtetega, erinevate rakkude võrdlus.

Õpipädevused:

kultuuri- ja väärtuspädevus
matemaatika, loodusteaduste ja tehnoloogiaalne pädevus
õpipädevus
sotsiaalne ja kodanikupädevus
suhtluspädevus

Õpitulemused:

Õpilane kinnistab teadmisi rakkudest ja nende erinevustest; tunneb ja oskab kasutada mikroskoopi erinevate rakkude uurimisel ja vaatlemisel; valimistab iseseisvalt preparaadi, uurib ja võrdleb erinevaid rakke mikroskoobiga ja kirjeldab nende erinevusi.

Seos õppekavaga ja ainetevaheline lõiming:

Seos õppekava üldosaga: arendada õpilastes rühmatöö käigus suhtluspädevust ja omandada õpipädevust. Seos ainekavaga: loodusõpetuse ainekava: elu mitmekesisus Maal - erinevate rakkude vaatlemine ja võrdlemine.

Meetodid:

Praktikum: mikroskopeerimine.

Juhis õpetajale:

Kaasasolevate täiskasvanute roll on õpilaste innustamine aktiivselt tegevustes osalema ja läbiviidava suhtes positiivse huvi ülesnäitamine vajadusel muude kokku lepitud ülesannete täitmine. NB! Kaasa vahetusjalanõud

Sihtgrupp:

4-6 klass II kooliaste

Kirjeldavad märksõnad:

Kestus:

2 x 45 minutit

Grupi suurus:

24

Toimumise aeg:

Kevad
Sügis
Talv

Läbiviimise koht:

Pernova Loodusmaja, A.H. Tammsaare pst 57, Pärnu

Maakond:

Pärnumaa

Otsekontakt:

admin@pernova.ee
info@pernova.ee
443 5875 / 5345 5319

Programmi läbiviija:

Mari Sisask ja / või Kadri Kilusk ja/või Karin Klaus

Keel:

Eesti keel

Pikk kirjeldus:

Eesmärk: kinnistab teadmisi rakkudest ja nende erinevustest; tunneb ja oskab kasutada mikroskoopi erinevate rakkude uurimisel ja vaatlemisel; valimistab iseseisvalt preparaadi, uurib ja võrdleb erinevaid rakke mikroskoobiga ja kirjeldab nende erinevusi. Seos õppekava üldosaga: arendada õpilastes rühmatöö käigus suhtluspädevust ja omandada õpipädevust. Seos ainekavaga: loodusõpetuse ainekava: elu mitmekesisus Maal - erinevate rakkude vaatlemine ja võrdlemine. Programmi käik: Sissejuhatus: Mikroskoobi osadega tutvumine. Töövõtete harjutamine – vaatleme ajalehepaberit ja tualettpaberit. Teema arendus: Sibula raku, putukate kehaosade vaatlemine. Juuksekarvast preparaadi valmistamine ja vaatlemine. Kokkuvõte: eeltuumsete ja päristuumsete rakkude võrdlus suuruse järgi. Vahendid: mikroskoop, prepareerimisvahend. Otsingusõnad: mikroskoop, rakk, preparaat, eeltuumne rakk, päristuumne rakk.
Maksumus: Pernova Hariduskeskuse hinnakirja alusel

Viimati uuendatud:

25.08.2020