rebane talvel

Muuseumitunnis käsitleme kohastumusi, mis on kujunenud eesti metsloomadel seoses kõige raskema aastaaja – talvega. Uurime, kuidas loomad kaitsevad ennast külma eest, kuhu nad varjuvad ning mida talvel söövad. Selgeks saab, mis vahe on talveunel ja taliuinakul. Arutelude abil suuname õpilasi kaasa mõtlema ja ise vastuseid leidma. Erinevate valdkondade lõimimisega aitame lastel paremini mõista, kuidas sellised kohastumused võimaldavad loomadel talve paremini üle elada. Tunnis kasutame lisaks ekspositsioonile palju ehedat materjali, nagu topised ja sarved ja uurime loomade jala- ja tegevusjälgi.

Õpipädevused:

matemaatika, loodusteaduste ja tehnoloogiaalne pädevus
õpipädevus
suhtluspädevus

Seos õppekavaga ja ainetevaheline lõiming:

1) loodusõpetus I kooliastmes: 2.1.4.2. Aastaajad;

2) praktilised tööd ja IKT rakendamine: 1. õppekäigud aastaajaliste erinevuste vaatlemiseks;

3) läbiv teema: keskkond ja jätkusuutlik areng.

Juhis õpetajale:

Palume õpetajal programmis osaleda ning toetada programmi läbiviijat ja õpilasi.

Kitsaste treppide ja ilma liftita maja seab piirangud liikumispuudega inimestele. 

Sihtgrupp:

1-3 klass I kooliaste

Kirjeldavad märksõnad:

Kestus:

45 minutit

Grupi suurus:

26

Toimumise aeg:

Aastaringselt

Lisainfo:

1.klass: 2 euri õpilane, alates 2.klassist 5 euri õpilane klassile 2 saatjat tasuta.

Pärast tundi on võimalik külastada muuseumi näitusi.

Läbiviimise koht:

Eesti Loodusmuuseum

Maakond:

Harjumaa

Otsekontakt:

Programmi läbiviija:

Ly Vetik, Anna-Grete Rebane, Meriliis Kotkas

Keel:

Eesti keel

Viimati uuendatud:

27.05.2020