Õpipädevused:

matemaatika, loodusteaduste ja tehnoloogiaalne pädevus

Õpitulemused:

Eesmärk: Õpitakse tundma peamisi metsa kasvukoha tüübirühmi ja nende tunnuseid. Omandatakse teadmisi metsaeraldiste leidmiseks kaardi abil looduses, osatakse teha lihtsamaid metsamõõdistamisi ja analüüsida mõõtmistulemusi. Väärtustatakse keskkonnahoidlikku metsa majandamist.

Seos õppekavaga ja ainetevaheline lõiming:

Loodusõpetus, geograafia ja matemaatika: kaardi ja plaani kasutamine ja lihtsamad mõõdistamised maastikul, maa-ala plaani joonistamine, pindalade arvutamine, nurkade mõõtmine.

Juhis õpetajale:

Häälestab õpilased programmis osalemiseks, vajadusel abistab juhendamist ja annab kirjaliku tagasiside.

Sihtgrupp:

7-9 kl III kooliaste
Gümnaasium

Kirjeldavad märksõnad:

Kestus:

3 x 45min

Grupi suurus:

24

Toimumise aeg:

Aastaringselt

Lisainfo:

Tellimine ja info: programmid@tartuloodusmaja.ee

Läbiviimise koht:

valitud metsa õpperada

Läbiviimise asukoht:

58.3803614, 26.7499653

Maakond:

Tartumaa

Otsekontakt:

Keel:

Eesti keel

Seotud failid:

Metsa majandamine ja mõõdistamine
Author:
Tartu loodusmaja
programmid_metsa_majandamine.pdf(40.8 KB)

Programmi detailne kirjeldus 

Pikk kirjeldus:

Lühitutvustus:

Praktiliste harjutustega programm toimub erinevate metsaeraldistega loodusrajal või õppetööks sobivas metsas. Õpilastel on vajalik riietuda ilmastikule vastavalt, vajalikud on veekindlad jalatsid. Teoreetiline lühitutvustus Eesti metsakorraldusest ja lähiajaloost. Kaardimaterjali põhjal metsaeraldiseni orienteerumine. Metsa mõõtmisel kasutatavate mõõtevahendite tööpõhimõtte ja kasutamise tutvustamine. Reaalne metsa mõõdistamine. Kogutud mõõtmisandmete analüüs

Viimati uuendatud:

17.07.2020