placeholder

Õppeprogrammi eesmärk on tutvustada kodulähedast metsa meie ümber ning õpetada turvalist ja säästlikku käitumist ning jätkusuutlikku metsahoidu. Oleme selleks valinud talumetsa Lääne-Virumaal, kus tutvume erinevate metsatüüpidega, arutleme metsa eluringi ning säästliku ja jätkusuutliku looduskasutuse üle. Õpilased saavad ise proovida ainetundide korraldamist looduses, tunnetame metsa viie meelega ning mängime maastikumängu. Retk on sobilik ka erivajadusega õpilastele.

Õpitulemused:

võimalda õpilastele aktiivset tegevust looduses; kujundada õpilastes teadmine ja oskus turvaliselt ja säästlikult looduses käitumise kohta; anda teadmisi erinevatest metsatüüpidest ja metsa eluringist; harjutada meeskonnatöö oskusi.

Seos õppekavaga ja ainetevaheline lõiming:

Seos riikliku õppekavaga: käitub loodust hoidvalt; oskab sihipäraselt vaadelda, erinevusi ja sarnasusi märgata ning kirjeldada; oskab ohtlikke olukordi vältida ja ohuolukorras abi kutsuda. Vahendid õpperetke juhendaja poolt. Õpilaste poolt kaasa võetav vajalik varustus: aastaajale vastav õuejalats või matkajalats; soovitavalt võileivad ja jook kergeks eineks looduses.

Meetodid:

Päevakava:

  1. Tutvumine metsaga. Koguneme lagendikule ja vaatame, mida enda ümber näeme. Arutleme, mis on mets. Räägime ohutust viibimisest ja turvalisusest metsas. Lepime kokku käitumisreeglid õpperetkel. Käime erinevates kasvukohatüüpides (nõmmemets, lodumets ja salumets). Räägime metsa elutsüklist, vaatame erinevas arengujärgus olevaid puid ja metsapõlvkondade vaheldumist. Võrdleme looduslikku ja istutatud metsa. Vaatame sipelgate elu metsas. Saadud teadmiste kinnistamiseks mängime metsamängu.
  2. Harjutame ainetunde looduses. Proovime koolis erinevates ainetundides õpitut ühiselt näitlikustada konkreetsete loodusobjektide peal. Esimesed näiteid esitab retkejuht ning seejärel saavad õpilased võimaluse ise väikestes gruppides harjutada erinevaid ainetunde ja neid seejärel kaaslastele tutvustada. Rühma saatva õpetajaga saab eelnevalt kokku leppida täpsemad huviteemad ning õpetaja saab soovi korral ka ise näiteid tuua.
  3. Tunnetame metsa: kasutame oma viit meelt metsa tunnetamiseks – vaatleme metsa, kuulame metsa, kompame puid ja erinevaid objekte.
  4. Söögipaus kaasavõetud võileibade ja joogiga. Maastikumäng: rakendame omandatud teadmisi.
  5. Kokkuvõte ja tagasiside. Arutleme jätkusuutliku loodushoiu ja kliimamuutuste mõju üle.

Juhis õpetajale:

Õpperühma saatva õpetaja roll: õppekäigu kokkuleppimisel täpsustada õpperühma suurust, vanust ja võimalikke erivajadusi. Õppekäigu ajal eeldame, et õpetaja tagab osalejate võimalikult asjakohase ja distsiplineeritud käitumise, on saatjaks ühele grupile õppeprogrammi 4. moodulis (Maastikumäng) ning osaleb omal äranägemisel osalejana kõikides teistes moodulites.

Sihtgrupp:

1-3 klass I kooliaste

Kestus:

3 tundi

Grupi suurus:

34

Toimumise aeg:

Aastaringselt

Hind:

120€

Lisainfo:

Programmi ajaline kestus on 4 akadeemilist tundi (180 minutit). Programm sobib läbimiseks igal aastaajal.

Läbiviimise koht:

Talumets Lääne-Virumaal

Maakond:

Harjumaa

Keskus:

Programmi läbiviija:

Loodushariduskeskus SelgeSiht (SelgeSiht OÜ) - Lääne-Virumaa

Keel:

Eesti keel

Seotud failid:

Õpperetk Mets meie ümber
Author:
SelgeSiht OÜ
L32.-Õpperetk-Mets-meie-ümber Lääne Virumaal.pdf(712.05 KB)

Õpperetk Mets meie ümber

Viimati uuendatud:

13.04.2020