Juhis õpetajale:

Programmile registreerumisel lepitakse kokku ajakava ja saadetakse õpetajale õpetaja juhend, kodukord õpilasele ja registreerumisleht.

Sihtgrupp:

Lasteaed

Kestus:

1 tund

Grupi suurus:

80

Läbiviimise koht:

Viitna, Altja, Käsmu, Viru raba või Tsitre

Maakond:

Lääne-Virumaa

Otsekontakt:

sagadi.looduskool@rmk.ee
513 7405 Tiina Reintal; 512 5727 Tiina Jamsja

Keel:

Eesti keel

Pikk kirjeldus:

Tulge looduspäevale  kogu lasteaiaga või ainult oma rühmakaaslastega. Kutsume külastama Lahemaa kauneid  õppe- ja matkaradu Käsmus, Viitnal, Altjal, Tsitres ja Viru rabas. Viitna Pikkjärve ümbruse looduses uurime järve ääres kasvavat taimestikku, mängime osavus- ja keskkonnamänge ning paneme proovile meeskonnatööoskused. Altja matkapäeval  tutvume metsa ja mereranna loodusega. Vaatleme mere ääres elutsevaid linde, uurime palumetsas kasvavat taimestikku, mängime keskkonnamänge ja meisterdame looduslikust materjalist rannamaale. Kolga lahe ääres Tsitres toimub matkapäev endises mõisapargis. Matkal teeme tutvust põliste mändide, võimaste hobukastanite ning teiste erinevate  kodu- ja võõramaiste puuliikidega. Mererannas mängime keskkonna- ja osavusmänge ning meisterdame looduslikust materjalist rannamaale. Vanas meremeeste külas Käsmus mõõdame võimsaid rannamände, uurime suuri rändrahne ning vaatleme sammalde ja samblikega kattunud kivikülvi. Lisaks õpime tundma mereäärset taimestikku ja loomastikku, mängime keskkonnamänge ning tutvume Käsmu küla ajalooga. Matkapäeval Viru rabas näeme Lahemaale iseloomulikku metsa ja rabamaastikku. Uurime raba tähtsamat taime – turbasammalt, mõõdame ja vaatleme rabamände ning õpime tundma teisi rabas kasvavaid taimeliike. Lisaks tutvume lindudega, kelle elupaiga eelistuseks on raba. Sisu Tegevused matkarajal ~3  tundi • Sissejuhatus ja rühmadesse jagamine • Puuliikide tundmaõppimine • Rannamaali meisterdamine looduslikust materjalist • Lindude vaatlus • Keskkonnamängude mängimine • Piknik Eesmärgid Õpilane: 1) saab praktilisi teadmisi loodusest 2) märkab looduse mitmekesisust 3) loob oma kunstitöö looduslikust materjalist 4) väärtustab liikumist 5) oskab näha seoseid inimese ja looduse vahel 6) suhtub loodusesse positiivselt Seos õppekavaga: § 17. Valdkond Mina ja keskkond 1) mõistab ja tunnetab ümbritsevat maailma 4) väärtustab enda ja teiste tervist ning püüab käituda tervislikult ning ohutult 5) väärtustab keskkonda hoidvat ja keskkonnahoidlikku mõtteviisi 6) märkab nähtusi ja muutusi looduses § 23.Valdkond Liikumine 2) suudab pingutada sihipärase tegevuse nimel 3) tegutseb aktiivselt üksi ja rühmas 4) mõistab kehalise aktiivsuse olulisust inimese tervisele
Maksumus: 5 eurot osaleja

Viimati uuendatud:

20.03.2020