Juhis õpetajale:

Programmile registreerumisel lepitakse kokku ajakava ja saadetakse õpetajale õpetaja juhend, kodukord õpilasele ja registreerumisleht.

Sihtgrupp:

1-3 klass I kooliaste

Kestus:

1 tund

Grupi suurus:

80

Läbiviimise koht:

Viitna, Altja, Käsmu, Viru raba või Tsitre

Maakond:

Lääne-Virumaa

Otsekontakt:

sagadi.looduskool@rmk.ee
513 7405 Tiina Reintal; 512 5727 Tiina Jamsja

Keel:

Eesti keel

Pikk kirjeldus:

Matkapäev paralleelklassidele/kooli mitmele klassile – õpi tundma oma koolikaaslasi. Võimalus matkata, proovida osavust ja nuputamisoskust metsaradadel. Korraldame matkapäeva Altjal, Viitnal, Käsmus, Viru rabas või Tsitres. Sisu Loodusretk ~3 tundi • Tutvumine, kodukord • Metsaelu uurimine • Mõõtmine ja tulemuste võrdlemine • Piknik • Keskkonnamängud Eesmärgid Õpilane: 1) märkab looduse ilu ja erilisust ning väärtustab elurikkust 2) õpib looduses liikuma turvaliselt, kahjustamata loodusväärtusi, iseennast ja teisi elusolendeid 3) õpib järgima koostegutsemise reegleid looduses 4)väärtustab keskkonnasäästlikku eluviisi Seos õppekavaga Loodusõpetus: 12. Mets elukeskkonnana Läbiv teema: Keskkond ja jätkusuutlik areng
Maksumus: 7 eurot osaleja

Viimati uuendatud:

20.03.2020