Pernova
Pernova Hariduskeskus

Mänguline ja praktiline õppeprogramm lasteaedadele. Teeme katseid ja uurime erinevaid magneti eksponaate ning lõpetuseks meisterdame ise magnetmängu. Lapsed jagatakse 3-5 liikmelistesse gruppidesse, kus igal grupil on oma katsetekohver ja kõik lapsed saavad katsed läbida. Lisaks on kasutusel interaktiivsed vahendid õppe näitlikustamiseks ja eksponaadid (võimalus ise katsetada), et paremini mõista magneti toimimise põhimõtteid. 

Õppetööd läbivad teemad:

 • uurime katsete abil, kuidas magnet töötab;
 • arutleme ja uurime - kus magnetit kasutatakse, kuidas see avastati ja toome näited loodusest;
 • ühiselt meisterdame magnetmängu ja mängime selle koos läbi;
 • õppetöö lõppedes, mäng mida uut õppisin.

NB! Praktikum viiakse läbi Pernova Tehnikamajas , Kooli 6b II korruse füüsika- ja matemaatikalaboris.

Õpipädevused:

matemaatika, loodusteaduste ja tehnoloogiaalne pädevus
õpipädevus
suhtluspädevus

Õpitulemused:

saab teadmise magneti päritolust ja toob näiteid, kus teada ümbritsevas keskkonnas magnetit kasutatakse;
saab katsete abil kogemuse magneti toimimise põhimõttetest ja selgitab omasõnadega, mida katse abil teada sai;
saab teadmisi magneti omadustest läbi erinevate katsete ja vaatlemise teel;
saab visuaalsete näidete abil teadmis lihtsamatest magnetnähtustest looduses ja see läbi suureneb loodusteadlikkus.

Seos õppekavaga ja ainetevaheline lõiming:

Seos õppekava üldosaga: aitab kujundada suhtlusoskust, tunnetus- ja õpioskuseid.

Ainetevaheline lõiming: mina ja keskkond – looduskeskkond ja tehiskeskkond. Suunatakse last ümbritsevat maailma märkama ja uurima, võimaldades lapsel ümbritsevat tajuda erinevate meelte abil: vaadeldes, kompides, kuulates ja katsetades.

Keel ja kõne – suhtlemine, jutustamine ja kuulamine, tähtede kirjutamine ja sõnade moodustamine. Lapsele luuakse kõnekeskkond, kus ta kuuleb teiste kõnet ning ta saab ise kõnelda, tegutsedes koos  teiste lastega ja täiskasvanuga.

Matemaatika –  seostatakse vaatlused ja vestlused matemaatikaga (loendamine, arvud), suunates sealjuures last kasutama erinevaid aistinguid.

Programm lähtub teaduslikust maailmavaatest ja on koostatud teaduskirjanduse põhjal. Programmi õpetaja suunab lapsi katsetama, vaatlema, uurima ja järeldusi tegema. Programmides käsitletakse vastavalt teemale ja tegevustele seostatult loodus-, sotsiaalset ja majanduslikku keskkonda. 

Meetodid:

Vaatlus, uurimine ja katsetamine lihtsamate vahenditega; vestlus, arutelu, järelduste tegemine, jutustamine pildimaterjali põhjal; küsimuste esitamine ja neile vastamine; õppemäng; käelinetegevus - meisterdamine.

Vahendid: magnet õppekastid (erinevad magnetid, magnetpuru, katsete läbiviimiseks vajalikud vahendid), interaktiivsed õppevahenid, magnetkatse eksponaadid (väljatöötatud Energiakeskuse poolt).

Juhis õpetajale:

Õpetaja tutvub programmi sisu ja eesmärkidega; 10 lapse kohta kaasas üks täiskasvanu; kaasas olevad täiskasvanud innustavad lapsi programmist aktiivselt osa võtma ja jälgivad, et õpilased käituvad headele tavadele vastavalt; vajadusel täidavad kohapeal programmi raames kokkulepitud ülesandeid.

NB! Kaasa vahetusjalanõud.

Õppeprogrammi toimumise järel kogume tagasisidet õpetajatelt vahetult ning kohapeal, lähtuvalt kiirele küsimustikule tahvelarvutis, mille vastused kogume oma andmebaasidesse, et vajadusel sisse viia parendused.

Sihtgrupp:

Lasteaed

Kestus:

2 x 45 minutit

Grupi suurus:

24

Toimumise aeg:

Aastaringselt
Kevad
Sügis
Talv

Hind:

140€

Lisainfo:

Kooli 6b, Pärnu 

Huvikoolil oma parkla, juurdepääs ühistranspordiga, sõiduautoga.

Ratastooliga ligipääs parklas ja majas.

Vajadusel erikokkulepped, toitlustus ja hinnapakkumised.

Liikumispuudega õpilasel vajalik praktilise osa läbimisel isiklikuabistajat.

Läbiviimise koht:

matemaatika- ja füüsikalabor, Pernova Tehnikamaja, Kooli 6b, Pärnu

Läbiviimise asukoht:

58.382957925796, 24.5156854

Maakond:

Pärnumaa

Otsekontakt:

admin@pernova.ee
info@pernova.ee
443 5875 / 5345 5319

Programmi läbiviija:

Astrid Viik (Sotsiaalteaduste MA, õpetjakutse), Taivi Künnap (algklasside õpetaja), vt lisa Pernova hariduse keskuse lehelt.

Keel:

Eesti keel

Pikk kirjeldus:

Sissejuhatus (20 min) lapsed istuvad ühiselt ringis:

 • vestlus teemal praktikumi läbiviimise kord ja ohutus;
 • arutelu, mis on magnet, kus see pärineb ja kus magnetit kasutatatakse;
 • õpetaja viib läbi näidiskatseid ja toob näiteid interaktiivsel õppeekraanil.

Teemaarendus (50 min) lapsed jagatakse läbi mängu 3-5 liikmelistesse gruppidesse, igale grupile on ettevalmistatud katselaud, kus viiakse läbi erinevad katsed magnetiga:

 • õpetaja arutleb ja selgitab katset, teeb näidiskatsed ette; laps kuulab ja arutleb kaasa, jälgib ja läbib grupis etteantud katsed;
 • pärast iga katse läbimist uuritakse arutelu käigus, mida me katsega teada saime ja proovime mõelda, kus seda kasutatakse või proovime leida seost loodusega (interaktiivne õppeekraan);
 • tutvumine 4 magnet eksponaatiga, kus selgitatakse lihtsate näidete abil seoseid loodusega;
 • ühine magnetmängu meisterdamine; lapsed meisterdavad ise magneteid, kuhu kirjutatakse peale tähestiku tähed; koos moodustatakse magnetiga seonduvaid lihtsamaid sõnu suurele magnettahvlile ja korratakse õpetöös läbitut.

Kokkuvõte (10 min) lapsed istuvad ringis koos paarilisega:

 • arutelu teemal, mida uut teada sain ja mida õppisin. Iga laps toob paarilisega ühe näite.

Viimati uuendatud:

02.03.2021