Magnet
Pernova Hariduskeskus

Mänguline ja praktiline õppeprogramm lasteaedadele. Uurime kuidas magnet töötab ja kus seda kasutatakse ning vaatame kuidas on see seotud loodusega. Teeme katseid ja uurime erinevaid eksponaate ning lõpetuseks meisterdame ise magnetmängu. 

Lapsed jagatakse 3-5 liikmelistesse gruppidesse, kus igal grupil on oma katsetekohver. Lisaks on kasutusel interaktiivsed vahendid õppe näitlikustamiseks ja  eksponaadid (võimalus ise katsetada), et paremini mõista magnetitöö põhimõtteid. 

Õpipädevused:

matemaatika, loodusteaduste ja tehnoloogiaalne pädevus
õpipädevus
suhtluspädevus

Õpitulemused:

Eesmärk: Laps: saab teadmisi magnetist ja kuidas magnet töötab; saab teadmisi magneti omadustest läbi erinevate katsete ja vaatlemise teel; teeb pärast katsetusi vaatlusi ja järeldusi.

Seos õppekavaga ja ainetevaheline lõiming:

Seos õppekava üldosaga: aitab kujundada sotsiaalseid oskuseid, tunnetus- ja õpioskuseid.

Seos ainevaldkondadega: mina ja keskkond – looduskeskkond ja tehiskeskkond. Suunatakse last ümbritsevat maailma märkama ja uurima, võimaldades lapsel ümbritsevat tajuda erinevate meelte abil: vaadeldes, kompides, kuulates helisid. Keel ja kõne – suhtlemine, jutustamine ja kuulamine. Lapsele luuakse kõnekeskkond, kus ta kuuleb teiste kõnet ning tal on vaja ja ta saab ise kõnelda, tegutsedes koos täiskasvanuga. Matemaatika – geomeetrilised kujundid. Seostatakse vaatlused ja vestlused matemaatikaga, suunates sealjuures last kasutama erinevaid aistinguid.

Meetodid:

Vaatlus, uurimine ja katsetamine lihtsamate vahenditega; vestlus, suhtlemine; jutustamine pildimaterjali põhjal; küsimuste esitamine ja neile vastamine; õppemäng; käelinetegevus - meisterdamine.

Vahendid: erinevad magnetid, magnetpuru, katsete läbiviimiseks vajalikud vahendid, interaktiivsed õppevahenid, katsete eksponaadid.

Juhis õpetajale:

Õpetaja tutvub programmi sisu ja eesmärkidega; 10 lapse kohta kaasas üks täiskasvanu; kaasas olevad täiskasvanud innustavad lapsi programmist aktiivselt osa võtma ja jälgivad, et õpilased käituvad headele tavadele vastavalt; vajadusel täidavad kohapeal programmi raames kokkulepitud ülesandeid.

NB! Kaasa vahetusjalanõud.

Sihtgrupp:

Lasteaed

Kestus:

2 x 45 minutit

Grupi suurus:

24

Toimumise aeg:

Aastaringselt

Hind:

140€

Lisainfo:

Asukoht Kooli 6b, Pärnu 

Ligipääs: koolil oma parkla, juurdepääs ühistranspordiga, sõiduautoga.

Omadused: ratastooliga ligipääsparklas ja majas.

Vajadusel erikokkulepped, toitlustus ja hinnapakkumised.

Läbiviimise koht:

Pernova Tehnikamaja, Kooli 6b, Pärnu

Läbiviimise asukoht:

58.3829257, 24.5154205

Maakond:

Pärnumaa

Otsekontakt:

admin@pernova.ee
info@pernova.ee
443 5875 / 5345 5319

Programmi läbiviija:

Astrid Viik, Taivi Künnap

Keel:

Eesti keel

Pikk kirjeldus:

Programmi käik: õppetööks on praktikum.

  1. Sissejuhatus: arutelu, mis on magnet, kust see pärineb; magneti tööpõhimõte, magnet looduses; kasutusalad, katsed magnetiga.
  2. Teema arendus: erinevad  katsed magnetiga. Töö põhietapid klassis: Õpetaja arutleb ja selgitab, teeb näidiskatsed ette. Laps kuulab ja arutleb kaasa, jälgib ja läbib grupis etteantud katsed. Laps arutleb grupikaaslastega tehtud katset ja esitab oma järeldused.
  3. Eksponaatidega tutvumine ja magnetmängu meisterdamine.
  4. Kokkuvõte: vestlus ja arutelu, mida uut teada sain.

 

Viimati uuendatud:

22.12.2020