Juhis õpetajale:

Kuna programm toimub välitingimustes, siis riietus peab olema ilmastikule vastav.

Kestus:

1 tund

Grupi suurus:

35

Läbiviimise koht:

Käsmus

Maakond:

Lääne-Virumaa

Otsekontakt:

Programmi läbiviija:

Kauri Kivipõld loodusteaduste magister Eesti Maaülikool

Keel:

Eesti keel

Pikk kirjeldus:

Programmi eesmärk on õpilaste teadlikkuse suurendamine inimtegevuse mõjust keskkonnale, looduse ja keskkonna sidumine jätkusuutliku arengu ning loodusressursside säästliku kasutamisega. oskavad looduses kaardi ja kompassi abil liikuda ja leida vastuseid loodust ja keskkonda puudutavatele küsimustele. Samuti otsustada, kas antud juhised vastuse leidmiseks või vastus on õige või vale. Programmi kirjeldus: tegu on õpilaste kriitikameelt arendava programmiga. Õpilaste ülesandeks on leida ja kõrvaldad rajal olevad vead. Ehk nad ei täida küsimustikku vaid kontrollivad, kas küsimustik on õigesti täidetud. Kontrollitakse ka juhendi õigsust. Õpilased läbivad raja väikestes gruppides, hiljem kontrollitakse ühiselt vastuseid ja parimad saavad auhinna. Tegemist on integreeritud programmiga, mis hõlmab bioloogiat, geograafiat, ajalugu, eesti keelt, matemaatikat, informaatikat ja kehalist kasvatust. Lisaks võistluslik mäng looduses ja meeskonnatöö. Tagasiside: Programmi lõpus arutatakse vastused koos õpilastega läbi ja tehakse ühine päeva kokkuvõte. Õpetaja saab õpilaste täidetud töölehed, mis annab võimaluse õues alustatuga koolis edasi minna. Kasutatavad õppemeetodid: maastikumäng, avastusõpe. Seos riikliku õppekavaga: III kooliaste bioloogia: selgroogsete loomade tunnused, taimede tunnused ja eluprotsessid, seente tunnused ja eluprotsessid, ökoloogia ja keskkonnakaitse. Geograafia: kaardiõpetus, geoloogia, Euroopa ja Eesti veestik.
Maksumus: 150 eurot klassi kohta

Viimati uuendatud:

20.03.2020