Juhis õpetajale:

Vajalikud eelteadmised ja oskused: vajalik oskus ja tahe looduses grupina liikuda, tegutseda, õppida. Soovitavalt võiksid osalejad tunda kompassi. Ettevalmistavad tegevused: enne õppepäevale sõitu selgitada osalejatele välitingimustesse ilmaga kokku sobiva riietuse ja jalanõude tähtsust ning häälestada osalejaid õuesõppeks. Vajadusel kaasa võtta toidupakk ja sääsetõrje vahend. Õppeprogrammile tulles võtta kaasa täidetud ja grupi saatja poolt allkirjastatud registreerimisleht. Registreerimislehe, tagasiside andmise lingi ja õpetaja meelespea leiate Keskkonnaameti kodulehelt http://www.keskkonnaamet.ee/teenused/keskkonnaharidus-2/oppeprogrammid/.

Sihtgrupp:

1-3 klass I kooliaste
4-6 klass II kooliaste
7-9 kl III kooliaste

Kestus:

1 tund

Grupi suurus:

24

Läbiviimise koht:

Alam-Pedja looduskaitsealal olevad õpperajad - Selli-Sillaotsa (3,5 km) ja Kirna matkarada (6,8 km)

Maakond:

Tartumaa

Otsekontakt:

Programmi läbiviija:

Piret Valge

Keel:

Eesti keel

Seotud failid:

PROGRAMMILEHT Maastikumang looduses
Author:
piretv
PROGRAMMILEHT-Maastikumang-looduses.pdf(56.97 KB)

Pikk kirjeldus:

Õppeprogrammi eesmärk: osalejad saavad ülevaate Alam-Pedja looduskaitseala ühest õpperajast. Õpivad jälgima ja võrdlema maastikku ja kaarti ning tuletavad meelde oma erinevaid teadmisi looduskaitsest, elustikust, looduses käitumisest. Õppeprogrammi sisu: osalejad jagatakse gruppidesse ja meeskondadele antakse kätte vajaminevad vahendid (tööleht, kaart, kompass, kirjutusalus, kirjutusvahend). Rajale on eelnevalt üles seatud punktid küsimuste ja tööjuhistega. Loodusvaatlusi tehes lahendatakse erinevaid ülesandeid nii koosluste kui ka looduskaitse ja säästva arengu kohta. Programmi käigus saab tutvuda erinevate kooslustega ning küsimuste kaudu püütakse välja selgitada vastavale looduskooslusele omaseid iseloomustavaid liike. Arutleme teemadel - mida tähendavad ja kuidas mõjutavad meid elurikkus ja ökosüsteemi teenused ning mida me ise elurikkama keskkonna nimel saame ära teha. Tähelepanu pööratakse samuti kaardi lugemise oskusele ja ka tekstide lugemise ja loetust arusaamise- ja meeldejätmisoskustele.  
Maksumus: Tasuta

Viimati uuendatud:

20.03.2020