lapsed tiigi kaldal
Anne-Ly Feršel

Programmi eesmärk on märgata ja mõtestada ümbritsevat maastikku, avastada ja teada saada midagi uut, arendada loogilist mõtlemist, otsuste ja valikute tegemist, arendada orienteerumisoskust ja loovust ning meeskonnatööd 

Seos õppekavaga ja ainetevaheline lõiming:

1-3 kl I kooliaste – taimed, loomad, kasutamine, loodusvarad, mõõtmine, ekskremendid. Läbiv teema „Keskkond ja jätkusuutlik areng“. Aastaajad. Organismid ja elupaigad. Organismide rühmad ja kooselu. Minu kodumaa Eesti.

4-6 kl II kooliaste - taimed, loomad, kasutamine, loodusvarad, mõõtmine, ekskremendid. Läbiv teema „Keskkond ja jätkusuutlik areng“  Vesi kui elukeskkond. Mets elukeskkonnana. Plaan ja kaart. 

Meetodid:

Skeemi lugemine ja selle järgi orienteerumine, ülesannete lahendamine, töölehe täitmine, kokkuvõtted ja kiitmine :)

Juhis õpetajale:

Osalejate varustus: Ilmastikuga sobivad riided

Eelteadmised: loodusteaduste alused

Oskused: lugemisoskus, kuulamisoskus, iseseisva ja rühmatöö oskused

töövahendid antakse looduskeskuses

Sihtgrupp:

1-3 klass I kooliaste
4-6 klass II kooliaste

Kestus:

2 tundi

Grupi suurus:

25

Toimumise aeg:

Kevad
Suvi
Sügis

Hind:

0€

Lisainfo:

Õppeprogrammi läbiviijad jätavad endale õiguse teha vastavalt olukorrale jooksvaid muudatusi.

Läbiviimise koht:

Iisaku Looduskeskus

Läbiviimise asukoht:

59.095136628178, 27.316511956143

Maakond:

Ida-Virumaa

Otsekontakt:

Programmi läbiviija:

Anne-Ly Feršel ja Veronika Plotnikova

Keel:

Eesti keel
Vene keel

Seotud failid:

Õppeprogrammi "Maastikumäng Iisaku Looduskeskuses" kirjeldus
Author:
Anne-Ly Feršel
Lisa_oppeprogrammi_kirjeldus_Maastikumang_Iisaku_Looduskeskuses.pdf(260.59 KB)

Õppeprogrammi "Maastikumäng Iisaku Looduskeskuses" pikk kirjeldus.

Pikk kirjeldus:

Maastikumäng ei ole teadmiste kontroll, vaid uute teadmiste saamine läbi mängu. Selleks on koostatud 12 erinevate ülesannetega tegevuspunkti, kus on loodusõpetus lõimitud kõikide kooli ainetundidega.

Mängu käigus rühmad liiguvad looduskeskuse territooriumil ja otsivad plaani abil tegevuspunkte. Õppeprotsessis osalejad kasutavad kõiki meeli.  

Maastikumängu lõpus antakse õpilastele õiged vastused, et nad saaksid ise ennast kontrollida. Läbi maastikumängu õpilased arendavad:

  • märkamise ja tähelepanuvõimet
  • otsustamise ja järeldamise oskust
  • looduse tundmaõppimist
  • elukeskkonna sh. koduloo, ajaloo tundmist
  • ainete integratsiooni ja elukeskkonna terviklikku mõistmist
  • liikumist ja tervislikke eluviise
  • meeskonnatööd

Lõpptulemusena on saadakse uusi teadmisi, kogemusi ja elamusi.

Viimati uuendatud:

15.01.2021