Loomade elu talvel
Orava jäljed lumel
Helen Kivisild

Räägime loomade kohastumustest talveks ja tutvume nende talvise toidulauaga. Vaatleme ja määrame loomade nahku ja tegevusjälgi. Retkel looduses otsime loomade tegevusjälgi ning lahendame praktilisi ülesandeid. Õpime mõõtma temperatuuri ja arutleme, kuidas külmaga ilmaga riietuda. Programm toimub  Karula rahvuspargi külastuskeskuses või koolis ja kooli ümbruse haljasalal.

Õpipädevused:

õpipädevus

Õpitulemused:

Õpilane:
- teab loomade kohastumusi talveks (talvevarude kogumine, pesa soojustamine, toidusedeli muutmine, talvekarva vahetamine, mõisted taliuinak, talveuni);
- tunneb Eesti looduses elavate loomade nahku ja jälgi;
- oskab looduses liikuda ning märgata erinevaid loomade ja lindude tegevusjälgi;
- oskab mõõta õhutemperatuuri;
- oskab valida õige riietuse talvel looduses liikumiseks.

Seos õppekavaga ja ainetevaheline lõiming:

Läbiv teema „Keskkond ja jätkusuutlik areng“

Organismide mitmekesisus ja elupaigad.

Meetodid:

Vahendid: loomade nahad, ekskrementide näidised, loomade ja lindude tegevusjäljed, termomeetrid.

Juhis õpetajale:

Vajadusel palun õpetajal enne programmi toimumist informeerida programmi läbiviijat osalejate erivajadustest, kui need võivad mõjutada õppeprogrammi läbiviimist.

Programmi ajal võib õpetaja praktiliste tööde tegemisel õpilasi innustada ja abistada ning ka ise kaasa teha. Pärast programmi rakendab õpetaja programmil saadud teadmisi ja kogemusi edasises õppetöös.
Õppeprogrammi tellides kohustub õpetaja pärast programmi toimumist andma programmile kirjaliku tagasiside keskkonnahariduse portaali kaudu.

Rahvuspargis toimuva programmi üks osa toimub matkarajal, seetõttu palume:

* Hiljemalt programmile eelneval päeval selgitada õpilastele ja teavitada vanemaid, kuhu ja mida õppima minnakse. Vajalik on ilmastikule vastav riietus, peakate, soovituslikult veekindlad maastikul liikumiseks sobivad jalanõud. Matkakotti kaasa pakkida oma jook, lõunasöök, vihmakeep.
* Programmi eel meenutada osalejatele, kuidas käituda looduses (ei tee valju häält, ei kasuta nutiseadmeid ega prügista) ja teavitada neid võimalikest ette tulevatest ohtudest (puugid, rästikud, libedus rajal).

Sihtgrupp:

1-3 klass I kooliaste

Kirjeldavad märksõnad:

Kestus:

2 tundi

Grupi suurus:

24

Toimumise aeg:

Talv

Hind:

0€

Läbiviimise koht:

Karula rahvuspargi külastuskeskus, Võrumaa koolides

Läbiviimise asukoht:

57.8260459, 26.50757775

Maakond:

Võrumaa

Otsekontakt:

Programmi läbiviija:

Helen Kivisild, keskkonnahariduse ja kommunikatsiooni spetsialist

Keel:

Eesti keel

Pikk kirjeldus:

 

SISSEJUHATUS (10 min)

Tutvustatakse programmi eesmärke, töökorraldust, töövahendeid. 

TEGEVUSTE KÄIK

  1. Loomade kohastumused külma, pimeda ja toiduvaese aja üleelamiseks talvel (talvevarude kogumine, pesa soojustamine, toidusedeli muutmine, talvekarva vahetamine, mõisted taliuinak, talveuni). 
  2. Loomanahkade ja ekskrementide (kui tegevusjälgede) määramine. Toitumisest järele jäävad  jäljed (nt orava ja rähni söödud käbid, kaku räppetomp).
  3. Loomade ja talvise toidulaua mäng kaelakaartidega. Milliste imetajate jälgi on tõenäoline talvel kohata?
  4. Matk looduses loomade ja lindude tegevusjälgede otsimine. *Lasteaialastega läbitakse Ähijärve lasterada 500 m, suurematega matk 3-4 km. Matka pikkust saab varieerida vastavalt ilmale, laste vanusele ja osalejate riietuse vastavusele ilmale.

KOKKUVÕTE (20 min)

Tagasiside ringis väljendab iga osaleja oma uusi kogemusi või teadmisi.

 

Viimati uuendatud:

01.02.2021