Õpitulemused:

Õpilane teab, mis on loodusvara ja maavara erinevus.
Õpilane teab, millised loodusvarad on taastuvad ja millised taastumatud.
Õpilane teab Eestis leiduvate maavarade olulisust täna ja tulevikus.

Seos õppekavaga ja ainetevaheline lõiming:

1-3 kl I kooliaste
Loodusõpetus: minu kodumaa Eesti.

4-6 kl II kooliaste
Loodusõpetus: vesi kui aine, vee kasutamine; Eesti loodusvarad; loodus- ja keskkonnakaitse Eestis.

7-9 kl III kooliaste
Loodusõpetus: ainete ja kehade mitmekesisus; elusa ja eluta looduse seosed.
Bioloogia: ökoloogia ja keskkonnakaitse.
Geograafia: kaardiõpetus; geoloogia; kliima.

Gümnaasium
Bioloogia: ökoloogia; keskkonnakaitse.
Geograafia: litosfäär, atmosfäär; hüdrosfäär; biosfäär; energiamajandus ja keskkonnaprobleemid.

Juhis õpetajale:

Tegemist on tubase õppeprogrammiga. Koolis korraldades oleks hea kasutada suuremat ruumi (nt aulat, aatriumi või koridori) kus korraldada programmi esimene pool. Hea ilma korral võib esimene pool toimuda ka välitingimustes.

Sihtgrupp:

1-3 klass I kooliaste
4-6 klass II kooliaste
7-9 kl III kooliaste
Gümnaasium

Kestus:

2 tundi

Grupi suurus:

25

Toimumise aeg:

Talv

Hind:

0€

Läbiviimise koht:

Lahemaa rahvuspargi külastuskeskus, Palmse; kool

Läbiviimise asukoht:

59.512823958039, 25.954849039963

Maakond:

Lääne-Virumaa

Otsekontakt:

Programmi läbiviija:

Enri Uusna

Keel:

Eesti keel

Pikk kirjeldus:

Õppeprogramm koosneb kahest osast.

Esimeses osas:

  • Toimub aardejaht meeskondades, kus iga meeskond kogub andmeid ühest Eesti maapõue varast;
  • Iga meeskond valmistub tutvustama oma maavara ülejäänud grupile.

Teises osas:

  • Iga meeskond tutvustab oma maavara, näitab pilte ja näidiseid;
  • Õpilaste esitlusi toetab ja täpsustab juhendaja PowerPoint esitluse abil;
  • Toimub arutelu, taastuvatest ja taastumatutest loodusvaradest.

Viimati uuendatud:

26.09.2020