Õpitulemused:

Õpilane teab Eesti soode kolme arenguetappi ja nende erinevusi.
Õpilane teab, kuidas on kujunenud soomaastik.
Õpilane teab, kuidas on meile saabunud rändkivid.
Õpilane teab soode rekreatiivset, majanduslikku ja ökoloogilist tähtsust.

Seos õppekavaga ja ainetevaheline lõiming:

7-9 kl III kooliaste

 • Loodusõpetus: inimene uurib loodust.
 • Bioloogia - taimede tunnused ja eluprotsessid; ökoloogia ja keskkonnakaitse.
 • Geograafia - geoloogia; pinnamood; veestik; kliima; Euroopa ja Eesti geograafiline asend, pinnamood ja geoloogia.

Gümnaasium

 • Bioloogia: organismide energiavajadus; organismide areng; ökoloogia; keskkonnakaitse.
 • Geograafia: biosfäär; energiamajandus ja keskkonnaprobleemid.

Juhis õpetajale:

Kaasa võtta ilmastikule vastav riietus, lõunaeine.

Sihtgrupp:

7-9 kl III kooliaste
Gümnaasium

Kirjeldavad märksõnad:

Kestus:

5 tundi

Grupi suurus:

25

Toimumise aeg:

Kevad
Sügis

Hind:

0€

Lisainfo:

Õpperetke käigus leiame ka aja ja koha söögipausiks.

Läbiviimise koht:

Majakivi-Pikanõmme õpperada

Läbiviimise asukoht:

59.588715144955, 25.595698356628

Maakond:

Lääne-Virumaa

Otsekontakt:

Programmi läbiviija:

Enri Uusna

Keel:

Eesti keel

Pikk kirjeldus:

Retke käigus läbime Majakivi-Pikanõmme õpperada (7 km), mille käigus:

 • Vaatleme ja võrdleme metsa ja sood - miks neis kasvavad erinevad liigid;
 • Vaatleme soode kolme arengustaadiumit ja iga staadiumi elustikku;
 • Tutvume rabataimede, sh turbasambla omaduste ja kohastumustega;
 • Räägime rabamaastikul liikumise viisidest ja ohtudest;
 • Arutleme, kuidas mandrijää tulek ja minek mõjutas pinnavormide teket;
 • Vaatleme rändkive, sealhulgas ka Majakivi;
 • Arutleme soode tähtsuse üle.

Viimati uuendatud:

23.09.2020