Õpitulemused:

Õpilane teab tüüpide kaupa Eesti kaitsealasid ja kaitstavaid loodusobjekte.
Õpilane oskab kirjeldada kaitsealade vöönde: piiranguvöönd, sihtkaitsevöönd ja loodusreservaat.
Õpilane oskab lahti seletada liigikaitse I, II ja III kategooria tähendused.

Seos õppekavaga ja ainetevaheline lõiming:

4-6 kl II kooliaste
Loodusõpetus: inimene; loodus- ja keskkonnakaitse Eestis.

7-9 kl III kooliaste
Loodusõpetus: elus ja eluta looduse seosed.
Bioloogia: ökoloogia ja keskkonnakaitse.

Gümnaasium
Bioloogia: keskkonnakaitse.

Juhis õpetajale:

Tegemist on tubase õppeprogrammiga. Kuna koolis korraldades pole võimalik kasutada Lahemaa näitust, toimuvad vaid programmi esimene ja kolmas osa.

Sihtgrupp:

4-6 klass II kooliaste
7-9 kl III kooliaste
Gümnaasium

Kestus:

2 tundi

Grupi suurus:

25

Toimumise aeg:

Talv

Hind:

0€

Läbiviimise koht:

Lahemaa rahvuspargi külastuskeskus, Palmse; kool

Läbiviimise asukoht:

59.512818443714, 25.954881687995

Maakond:

Lääne-Virumaa

Otsekontakt:

Programmi läbiviija:

Enri Uusna

Keel:

Eesti keel

Pikk kirjeldus:

Õppeprogramm koosneb kolmest osast:

Esimese osa moodustab loeng, kus õpime:

  • Eestis kaitstavaid loodusobjektide ja kaitsealade tüüpe;
  • Liigikaitse kategooriaid ja võõrliigi mõistet;
  • Kaitsealade vööndite tähendusi;
  • Eestis kehtivaid looduskaitsega seotud dokumente.

Teises osas täidavad õpilased Lahemaa püsinäituse abil töölehe, vastates küsimustele Eesti looduskaitsest ja selle ajaloost. Töölehe kontrollime läbi arutelu, kus igaüks saab sõna.

Kolmandas osas toimub mälumäng õpitu kinnistamiseks.

Viimati uuendatud:

28.09.2020