Sihtgrupp:

1-3 klass I kooliaste
4-6 klass II kooliaste
7-9 kl III kooliaste

Kestus:

1 tund

Grupi suurus:

30

Läbiviimise koht:

Maardu järv

Maakond:

Harjumaa

Otsekontakt:

Programmi läbiviija:

2 Jõe- ja Järvehuntide Akadeemia töötajat

Keel:

Eesti keel

Pikk kirjeldus:

Programmi eesmärgid: Õppida loodust tundma läbi muinasaja inimese maailmapildi Saada juurde bioloogia- ja ajalooteadmisi Teoreetiline pool programmist viiakse läbi viikingilaevaga Turm järvel sõites:   Sissejuhatus muinasaega, kes olid ja mida tegid viikingid, Eesti seos viikingitega Miks olid veekogud viikingitele olulised (asulate teke, toit)? Kuidas viikingid orienteerusid (maamärkide, päikese jne järgi) Ilma tundmine ja ennustamine (pilved, sademed jne) Ilmakaarte ja tuule suuna määramine Küttimine ja korilus Eutrofeerumine Veekogude säästev majandamine Praktiline pool programmist viiakse läbi järve kaldal: Söödavad vs mürgised taimed Mida saab loodusest süüa korjata, võimaluse korral maitseme mõnda taime Kalade tundmine lamineeritud kalapiltide järgi Tutvume viikingiaegsete kalapüügivahenditega Seos õppekavaga:  Loodusõpetus  I kooliaste: 2.1.3. Õppe- ja kasvatuseesmärgid I kooliastmes 2.1.4.3. Organismid ja elupaigad 2.1.4.6. Ilm 2.1.4.10. Minu kodumaa Eesti II kooliaste: 2.1.5. Õppe- ja kasvatuseesmärgid II kooliastmes 2.1.6.3. Elu mitmekesisus Maal 2.1.6.5. Jõgi ja järv. Vesi kui elukeskkond Bioloogia III kooliaste: 2.2.4.9. Ökoloogia ja keskkonnakaitse Ajalugu II kooliaste: Ajaloo algõpetus Muinasaeg
Maksumus: 150

Viimati uuendatud:

20.03.2020