Juhis õpetajale:

Suuremate gruppidega kui 25 tehakse õppeprogramm mitmes osas. Õpetaja tutvub programmi sisu ja eesmärkidega. Grupi kohta kaasas vähemalt 1-2 õpetajat. Sissepääs välisjalanõudeta. Õppeprogrammi vältel peavad lapsed suutma vaikselt oma kohal istuda, et linde mitte häirida. Vene ja inglise keel eelneval kokkuleppel.

Sihtgrupp:

1-3 klass I kooliaste
4-6 klass II kooliaste
Lasteaed

Kestus:

1 tund

Grupi suurus:

25

Läbiviimise koht:

Raplamaa, Märjamaa vald, Konuvere küla, Papagoi Keskus. Soovi korral tuleme ka ise kohale kooli või lasteaeda.

Maakond:

Raplamaa

Otsekontakt:

info@papagoi.ee
+372 506 5601

Programmi läbiviija:

Katarina Kadri Vanker

Keel:

Eesti keel
Vene keel
Inglise keel

Pikk kirjeldus:

Seos õppekava üldosaga: Õpitakse tundma põhiliselt lähiümbrust ning igapäevaelu nähtusi, keskendutakse looduse vahetule kogemisele eluslooduse vaatlemisel ja praktilisele tegevusele programmi käigus. Õppeprogrammis osalemine aitab kujundada huvi looduse vastu ning oskuse looduses käituda. Seos ainekavaga: Teema: Organismid ja elupaigad Maismaaloomad, välisehitus ja mitmekesisus. Loomade(lindude) eluavaldused: toitumine ja kasvamine. Lemmikloomad(linnud). Mõisted: keha, pea, jalad, saba, kael, tiivad, nokk, suled, toitumine, kasvamine, metsloom(lind), koduloom(lind), lemmikloom(lind). Kirjeldus: Sissejuhatus: maailmas elavad linnud, nende elupaigad ja ülesanded looduses. Troopikas ja Eestis elavate lindude võrdlemine, nende asupaigad, eripära, eluviis, suhted teiste loomadega ja taimedega. Õppeprogramm on rikastatud Power Point ettekandega ning papagoide etteastega. Programmi käigus saavad lapsed  juhendajaga koos lähemalt tutvuda lemmiklinnu, papagoiga. Tegevused linnupuuride juures koos juhendajaga – ülevaade papagoide erinevatest liikidest, nende jälgimine. Õppeprogrammi lõpus saab juhendaja juhendamisel iga laps endale soovi korral käele võtta papagoi ja talle pai ning pilti teha. Eesmärk ja õpitulemus: Lapsed saavad teada lindude mitmekesisusest, käitumisest, erinevustest nende välimuses, mõistavad lindude toitumise omapärasid. Lapsed saavad selgema pildi lindude klassifitseerimisest (10 000 liiki).  Lindude seas on terves loomariigis kõige enam monogaamseid liike, kus üks paariline valitakse kogu eluajaks, tänu sellele on lindudel ka kõige kindlam pereelu loomariigis, musternäidiseks on papagoid. Linnud erinevad kõikidest teistest selgroogsetest loomadest ja seda mitte ainult lennuvõime poolest. Lindudel on palju põnevaid omadusi ja saladusi millest saab teada Papagoi Keskuses. Laps õpib kirjeldama lindude erinevaid omadusi ning seostama neid elukeskkonnaga, õpib liikuma looduses turvaliselt, kahjustamata lindude elukeskkonda. Laps õpib arvestama lindude vajadusi ning suhtub neisse vastutustundlikult, õpib väärtustama lindude tähtsust looduses ja ka inimtegevuses ning linnuliikide kaitset. Laps õpib käituma lindude läheduses. Laps õpib aru saama millised on peamised erinevused metsa-, rööv-, kodu- ja lemmiklinnu vahel ning saab ettekujutuse õpitud vabalt elavate lindude eluviisi ja elupaiga osas. Laps saab teadmisi Papagoi Keskusest. Laps on omandanud esialgsed teadmised lemmiklindude kodus hooldamisest.
Maksumus: 7 € laps, 9 € täiskasvanu. 2 täiskasvanud saatjat tasuta. Lasteaeda või kooli tulles 100 € + 0,40 senti/km.

Viimati uuendatud:

20.03.2020