lemmikloomaprogramm

Sissejuhatus

Tutvustatakse õppeprogrammi eesmärki, õppetöö käiku ja talveaias ning loomatoas viibimise reegleid. 

Töö käik

  • Tutvutakse loodusmaja fuajee akvaariumi kaladega, seejärel erinevate kilpkonnadega talveaias.
  • Klassis toimub vestlus loomade vajadustest, omaniku kohustustest ja vastutusest, vaadatakse videoklippe lemmikloomadest nende looduslikus keskkonnas.
  • Loomatoas tutvutakse erinevate lemmikloomadega, täidetakse ülesanne loomade vaatlemiseks ja kirjeldamiseks.
  • Pool klassi jääb seejärel loomatuppa loomadega lähemalt tutvuma, toitma, paitama. Teine pool koos oma õpetajaga lahendab klassis erinevaid ülesandeid (sobiva toidu valimine, piltide ja nimede ühendamine, värvilehe värvimine). Seejärel toimub rühmade vahetus.

Kokkuvõte

Lühike kokkuvõttev vestlus 3. ja 4. klassi õpilastega leitakse maailma kaardilt lemmikloomade päritolumaad. Vajadusel täidab õpetaja koos õpilastega tagasisidelehe.

Õpitulemused:

Õpilane
• tunneb empaatiavõimet elusolendite suhtes ja vastutust oma lemmiklooma eest;
• omandab oskusi loomade eest hoolitsemiseks;
• tunneb tavalisi lemmikloomi, nende päritolu ja eluviisi;
• mõistab eluslooduse mitmekesisuse ja hoidmise tähtsust.

Seos õppekavaga ja ainetevaheline lõiming:

Lemmikloomaprogramm toetab 1. kooliastmes taotletavate pädevuste saavutamist

  • käitub loodust hoidvalt;
  • oskab sihipäraselt vaadelda, erinevusi ja sarnasusi märgata ning kirjeldada;
  • arvestab loomade vajadusi ja suhtub neisse vastutustundlikult.

Sihtgrupp:

1-3 klass I kooliaste
4-6 klass II kooliaste

Kirjeldavad märksõnad:

Kestus:

2 x 45 minutit

Grupi suurus:

24

Toimumise aeg:

Aastaringselt

Lisainfo:

Tellimine ja info: programmid@tartuloodusmaja.ee

Läbiviimise koht:

Tartu loodumaja

Läbiviimise asukoht:

58.3803614, 26.7499653

Maakond:

Tartumaa

Otsekontakt:

Keel:

Eesti keel
Vene keel

Viimati uuendatud:

16.11.2020