Lemmikloom
Pernova Hariduskeskus

Vaadeldakse loodusmaja loomaruumi lemmikloomi (linnud, närilised, putukad, eksootilisemad lemmikloomad) ja selgitatakse, kes on lemmikloom, miks on lemmiklooma inimese jaoks vajalik ning kuidas hoolitseda lemmikloomade eest. 

 

Õpipädevused:

matemaatika, loodusteaduste ja tehnoloogiaalne pädevus
õpipädevus
sotsiaalne ja kodanikupädevus
suhtluspädevus

Õpitulemused:

Eesmärk: teab ja tunneb populaarsemaid lemmikloomi; teab peamisi lemmikloomade hooldamisvõtteid; mõistab inimese vajalikkust lemmiklooma pidamisel.

Seos õppekavaga ja ainetevaheline lõiming:

Seos õppekava üldosaga: aitab kujundada sotsiaalseid oskuseid, tunnetus- ja õpioskuseid.

Seos ainevaldkondadega: Mina ja keskkond – looduskeskkond ja tehiskeskkond. Suunatakse last ümbritsevat maailma märkama, uurima ning kogema, võimaldades lapsel ümbritsevat tajuda erinevate meelte ning aistingute abil. Keel ja kõne – suhtlemine, jutustamine ja kuulamine. Lapsele luuakse kõnekeskkond, kus ta kuuleb teiste kõnet ning tal on vaja ja ta saab ise kõnelda; laps õpib rääkima reaalsetes suhtlussituatsioonides, tegutsedes koos täiskasvanuga.

Meetodid:

Vaatlus, uurimine, vestlus, suhtlemine; jutustamine pildimaterjali põhjal; küsimuste esitamine ja neile vastamine.

Vahendid: Pernova Loodusmaja lemmikloomad. 

Juhis õpetajale:

Õpetaja tutvub programmi sisu ja eesmärkidega; 10 lapse kohta kaasas üks täiskasvanu; kaasas olevad täiskasvanud innustavad lapsi programmist aktiivselt osa võtma ja jälgivad, et lapsed käituvad headele tavadele vastavalt; vajadusel täidavad kohapeal programmi raames kokkulepitud ülesandeid. 

NB! Kaasa vahetusjalanõud.

NB! Loodusmajas katsutakse ainult mänguloomi.

Sihtgrupp:

Lasteaed

Kestus:

2 x 45 minutit

Grupi suurus:

24

Toimumise aeg:

Sügis
Talv

Hind:

140€

Lisainfo:

Grupi suurus 12- 24 õpilast (mõned programmid kuni 26-le õpilasele). 

Maksumus: kuni 12-le  2x45 min 70€ ja  3x45 min 140€, kuni 24-le  2x45 min 140€ ja  3x45 min 210€.

Vajadusel erikokkulepped, toitlustus ja hinnapakkumised.

Ratastooliga ligipääs hoovialal ja majas.

Läbiviimise koht:

lemmikloomaruum, Pernova Loodusmaja, A. H. Tammsaare pst 57, Pärnu

Läbiviimise asukoht:

58.375418841747, 24.531476114015

Maakond:

Pärnumaa

Otsekontakt:

admin@pernova.ee
info@pernova.ee
443 5875 / 5345 5319

Programmi läbiviija:

Mari Sisask ja/või Karin Klaus ja/või Kadri Kilusk

Keel:

Eesti keel

Pikk kirjeldus:

Programmi käik

  1. Sissejuhatus: mänguloomade abil toimub arutelu: mets-, kodu- või lemmikloom. Lastel on võimalus rääkida oma kogemustest lemmikloomadega.
  2. Teema arendus: elavnurga külastus ja sealsete lemmikloomade vaatlemine. Vestlus ja arutelu lemmikloomade hooldamisest, puuri sisustusest ja omaniku vastutusest.
  3. Kokkuvõte: arutelu klassis läbitud teemast.

Viimati uuendatud:

21.08.2020