Sihtgrupp:

7-9 kl III kooliaste
Gümnaasium
Täiskasvanud

Kestus:

1 tund

Grupi suurus:

24

Läbiviimise koht:

koolis

Maakond:

Raplamaa

Otsekontakt:

maarika.mannil@keskkonnaamet.ee
53 285 846 (Maarika Männil)

Programmi läbiviija:

Maarika Männil

Keel:

Eesti keel

Pikk kirjeldus:

Õppeprogrammi abil - tõuseb teadlikkus igapäevaelu ressursi- ja energiakasutusest, mis on seotud meie toidu-, vee-, soojuse-, transpordi-, elektri- ja heaoluteenuste kasutamisega ning jäätmete tekitamisega - saadakse teavet säästlikust tarbimisest - mõistetakse säästva arengu põhimõtet Õppeprogrammi esimeses tunnis - teadvustatakse inimeste igapäevast Maa ressursside kasutust - tutvustatakse inimeste erinevaid kodumajapidamisi õppemängu "Kus on elu säästlikum ja mõistlikum" abil - mõeldakse paralleelselt enda ja oma pere elukorraldusele säästva arengu võtmes - tutvustatakse mängu reegleid Teises tunnis mängitakse läbi mäng "Kus on elu säästlikum ja mõistlikum", kus: - hinnatakse rühmatööna erineva elustiiliga inimeste ressursikasutuse mõju keskkonnale - arendatakse mängijate kriitilist mõtlemist - mõistetakse erinevate valdkondade omavahelisi seoseid - saab arutleda ja argumenteerida säästlikkuse ja mõistlikkuse üle!
Maksumus: TASUTA

Viimati uuendatud:

20.03.2020