Õpitulemused:

Õpilane teab, mida tähendab ökoloogiline jalajälg.
Õpilane teab, mida tähendab olelusring.
Õpilane teab, mis on Maa biokandevõime.
Õpilane oskab tuua näiteid, kuidas on võimalik vähendada inimkonna ökoloogilist jalajälge.

Seos õppekavaga ja ainetevaheline lõiming:

7-9 kl III kooliaste  

  • Loodusõpetus: ainete ja kehade mitmekesisus; elusa ja eluta looduse seosed; ökoloogia ja keskkonnakaitse.

Gümnaasium

  • Bioloogia: keskkonnakaitse.
  • Geograafia: rahvastik.

Sihtgrupp:

7-9 kl III kooliaste
Gümnaasium

Kestus:

1,5 tundi

Grupi suurus:

25

Toimumise aeg:

Aastaringselt

Hind:

0€

Lisainfo:

Programm toimub kas Lahemaa rahvuspargi külastuskeskuses või programmi tellinud koolis.

Läbiviimise koht:

Lahemaa rahvuspargi külastuskeskus, Palmse; Kool

Läbiviimise asukoht:

59.512820305113, 25.954879513223

Maakond:

Lääne-Virumaa

Otsekontakt:

Programmi läbiviija:

Enri Uusna

Keel:

Eesti keel

Pikk kirjeldus:

Õppeprogrammis:

  • Tutvume ökoloogilise jalajälje ja Maa biokandevõime mõistetega.
  • Õpilased proovivad kirjeldada eri toodete olelusringi.
  • Arutleme, kas ja kuidas on võimalik tarbimisharjumusi muuta keskkonnasõbralikumaks.

Viimati uuendatud:

24.08.2020