Õpitulemused:

Õpilane teab, millises olukorras linnud vajavad abi ning millal on parem mitte sekkuda.
Õpilane teab, mida on võimalik lindude heaks teha suvel ja talvel.
Õpilane teab, milline toit sobib lindudele.
Õpilane teab, millised on ohud lindudele.

Seos õppekavaga ja ainetevaheline lõiming:

1-3 kl I kooliaste

  • Loodusõpetus: aastaajad, organismide rühmad ja kooselu; organismide mitmekesisus ja elupaigad.


4-6 kl II kooliaste

  • Loodusõpetus: mets elukeskkonnana; asula elukeskkonnana; elukeskkond Eestis.

Juhis õpetajale:

Tegemist on tubase õppeprogrammiga. Koolis korraldades oleks hea kasutada suuremat ruumi (nt aulat, aatriumi või koridori), kus korraldada programmi esimene pool. 

Sihtgrupp:

1-3 klass I kooliaste
4-6 klass II kooliaste

Kirjeldavad märksõnad:

Kestus:

2 tundi

Grupi suurus:

25

Toimumise aeg:

Talv

Hind:

0€

Läbiviimise koht:

Lahemaa rahvuspargi külastuskeskus, Palmse; kool;

Läbiviimise asukoht:

59.512817179121, 25.954805131431

Maakond:

Lääne-Virumaa

Otsekontakt:

Programmi läbiviija:

Enri Uusna

Keel:

Eesti keel

Pikk kirjeldus:

Õppeprogramm koosneb kahest osast. Esimeses pooles toimub rühmatöö, mille käigus läbitakse erinevad töönurgad, kus:

  • Täidetakse töölehti lindude abistamisest;
  • Sorteeritakse lindudele söödav toit eraldi mittesöödavast;
  • Õpitakse tundma erinevaid teravilju ja seemneid;
  • Tuvastatakse Eesti tihaseliike.

Programmi teises pooles toimub PowerPoint esitlus, mille käigus arutletakse:

  • Millistes olukordades võib lind abi vajada;
  • Millistes olukordades sekkuda ei tohiks;
  • Millised on ohud lindudele.

Viimati uuendatud:

25.09.2020