Joonis mobiiltelefonis kasutatavate materjalide kohta

Õppeprogrammi jooksul mõtestame lahti mobiiltelefoni tootmisringi, vajalike materjalide saamise probleemid ja päritolu. Kaardistame kodudes kasutatavate ja kasutult seisvate telefoniga hulga ning püüame leida parima lahenduse, kuidas nendega keskkonnasäästlikult käituda.

Õpipädevused:

ettevõtlikkuspädevus
matemaatika, loodusteaduste ja tehnoloogiaalne pädevus
õpipädevus
sotsiaalne ja kodanikupädevus

Seos õppekavaga ja ainetevaheline lõiming:

Geograafia, keskkonnakaitse, majandusõpetus.

Meetodid:

Rühmatööd, arutelu, ettekande aktiivne kuulamine.

Juhis õpetajale:

Grupis töötamise oskus, läbitud varasem õppekava (oluline just geograafia).

Sihtgrupp:

7-9 kl III kooliaste
Gümnaasium
Täiskasvanud

Kirjeldavad märksõnad:

Kestus:

1 tund

Grupi suurus:

25

Toimumise aeg:

Aastaringselt

Hind:

0€

Läbiviimise koht:

koolis

Läbiviimise asukoht:

58.876068542599, 26.272846591684

Maakond:

Jõgevamaa

Otsekontakt:

Programmi läbiviija:

Elo Raspel

Keel:

Eesti keel

Pikk kirjeldus:

Programmi käigus: saadakse aru tarbimise ja sellest tulenevate globaalsete mõjude vahelistest seostest; mõistetakse, et säästev tarbimine on säästva eluviisi ja tarbimiskäitumise osa, mis omakorda võib vähendada meie elustiiliga kaasnevat majanduslikku, keskkondlikku ja sotsiaalset hinda. Programmi ülesehitus: Tutvutakse mobiiltelefoni elutsükliga esitluse, rühmatööde ja arutelude abil. Rühmatöö „Pilguheit mobiiltelefoni sisse – toormaterjalide kontroll“ on mobiiltelefoni osades kasutatud toormaterjalide pusle kokkupanek. Osalejad saavad teada, milliseid toormaterjale kasutatakse mobiili koostisosades. Rühmatöö "Toormaterjalide teekond"on toormaterjalide päritolu visualiseerimine maailmakaardil. Mobiiltelefonide koostisosade päritolumaade tuvastamine ja kaevanduspiirkondade märgistamine maailmakaardil. Osalejad saavad teada, kust on kaevandatud nende mobiiltelefonides olevad toormaterjalid. “Minu mobiiltelefon ja mina” – mobiiltelefonide kasutamise ja tarbimise teemaline punktirada, osalejad saavad väljendada isikliku mobiiltelefoni tarbimise seisukohti. Rühmaarutelu “Kuidas vabaneda vanast mobiiltelefonist?” Osalejad nimetavad oma ettepanekuid ning saavad mõtete vahetamise käigus teada, milliseid mobiiltelefonidest vabanemise ja nende edasikasutamise võimalusi on olemas. Soovi korral saab ka vana mobiiltelefoni laiali lammutada ja kokku panna. Õppeprogrammi koostamisel on kasutatud projekti „Tunne oma elustiili“ õppematerjali „Mobiil- ja nutitelefonid“ (vt www.knowyourlifestyle.eu).
 

Viimati uuendatud:

16.10.2020