Kübassaares
Mart Mölder

Loodusretkel Kübassaare maastikukaitselal tutvutakse maastikukaitseala loodusväärtustega – uuritakse põnevaid ja väärtuslikke geoloogilisi objekte (sh kivistisi), tutvutakse Eestis haruldase ja reliktse laialehise metsa elurikkusega ning liigirikaste ja omapärase taimestikuga loopealsetega. Retkel tuleb juttu looduskaitse ajaloost Eestis; liikide, koosluste ja maastike kaitse alla võtmisest ning kaitsealadel lubatud ja keelatud tegevustest.

Õpipädevused:

matemaatika, loodusteaduste ja tehnoloogiaalne pädevus

Õpitulemused:

Õpilased teavad ja tunnevad Siluri kivistisi, laialehise metsa tunnustaimi ja looduskaitse olulisust.

Seos õppekavaga ja ainetevaheline lõiming:

8. kl bioloogia - taimede tunnused, katteseemnetaimed, õistaimede organid

9. kl bioloogia -looduskaitse

Meetodid:

matk; kivististe otsimine, uurimine ja määramine; vestlus, praktilised ülesanded ja töölehe täitmine.

Juhis õpetajale:

Kaasa soojad riided (viibime mere ääres) ja kerge eine.

Sihtgrupp:

7-9 kl III kooliaste
Gümnaasium

Kestus:

3 tundi

Grupi suurus:

25

Toimumise aeg:

Kevad
Sügis

Hind:

150€

Läbiviimise koht:

Kübassaare maastikukaitseala Ida-Saaremaal

Läbiviimise asukoht:

58.451006432838, 23.282200216016

Maakond:

Saaremaa

Otsekontakt:

Programmi läbiviija:

Mart Mölder, Liina Saar

Keel:

Eesti keel

Pikk kirjeldus:

Loodusretkel tutvutakse Kübassaare maastikukaitseala loodusväärtustega – uuritakse põnevaid ja väärtuslikke geoloogilisi objekte (sh kivistisi), tutvutakse Eestis haruldase ja reliktse laialehise metsa elurikkusega ning liigirikaste ja omapärase taimestikuga loopealsetega. Retkel tuleb juttu looduskaitse ajaloost Eestis; liikide, koosluste ja maastike kaitse alla võtmisest ning kaitsealadel lubatud ja keelatud tegevustest. Programm laiendab õpilaste silmaringi looduses aset leidvate protsesside ning Eesti looduskaitseliste tegevuste osas ja aitab seeläbi luua terviklikumat pilti kooliõpikutes esitatud faktide taustal.
 

Viimati uuendatud:

21.04.2020