Hunt
Mahe Metsalu

Õppeprogrammis tutvustame erinevaid loomaliike, kes elavad meie looduses ja kellega võime kokku puutuda. Arutleme ja selgitame, milline metsloom vajab abi ja milline mitte, millal on vajalik sekkuda ja milla tuleks lasta loodusel endal valik teha. Räägime ka metsloomade hättasattumise põhjustest ja abi osutamise viisidest, tuletame meelde, mil viisil on abistamine õigustatud ja kuhu pöörduda, kui kohtud teatud olukordades metsloomaga. 

Õpipädevused:

enesemääratluspädevus
kultuuri- ja väärtuspädevus
matemaatika, loodusteaduste ja tehnoloogiaalne pädevus
õpipädevus

Õpitulemused:

Osalenu teab, kuidas käituda kohtumisel metsloomaga nii, et kahju keskkonnale oleks võimalikult väike ja ei sea ennast ega kaaslasi ohtu.
Osalenu tunneb eesti metsades elavaid põhilisi loomaliike.
Osalenu teab, millal on vaja abi osutada ja millal tuleb jätta otsustamine loodusele.
Osalenu teab, mis olukordades ja kuhu tuleb teata, et pidada nõu spetsialistiga.

Seos õppekavaga ja ainetevaheline lõiming:

1-3 kl - I kooliaste  Organismid ja elupaigad. Inimese

elukeskkond, loomade ja taimede elukeskkond.

4-6  kl  -  II        kooliaste Erinevad looduslikud kooslused ja elupaigad. Inimene looduse osana.

7-9 kl – III kooliaste  Organismide jaotus, nende elupaigad ja eluviisid. Jätkusuutlikkus looduses.

Meetodid:

PowerPoint esitlus, arutelu, rühmatöö

Sihtgrupp:

1-3 klass I kooliaste
4-6 klass II kooliaste
7-9 kl III kooliaste
Gümnaasium
Täiskasvanud

Kestus:

45 minutit

Grupi suurus:

25

Toimumise aeg:

Kevad
Sügis
Talv

Hind:

0€

Lisainfo:

Programmi kestvus kokkuleppe kohaselt 2 x 45 minutit

Läbiviimise koht:

Viidumäe looduskeskuses või õppeasutuses, projektoriga varustatud ruumis

Läbiviimise asukoht:

58.298175474863, 22.099811248132

Maakond:

Saaremaa

Otsekontakt:

mahe.metsalu@keskkonnaamet.ee
+372 5304 7882 (Mahe Metsalu)

Programmi läbiviija:

Mahe Metsalu, Keskkonnaamet

Keel:

Eesti keel

Seotud failid:

Kohtumine metsloomaga
Author:
Mahe Metsalu
oppeprogrammi kirjeldus Kohtumine metsloomaga.pdf(475.52 KB)

Kohtumine metsloomaga

Kümme kohtumist metsloomaga
Author:
Enri Uusna
Kümme kohtumist metsloomaga[VS].pptx(3.07 MB)

Kohtumine metsloomaga

Viimati uuendatud:

26.05.2020