porosamblik ja jänesepabul

Ka väike kodumets võib endas peita põnevaid saladusi. Esmapilgul võõras ja ehk veidi ka hirmutav, kuid tuttavaks saades kodune ja sõbralik. Jalutame koos metsas ning saame tuttavaks sealsete elanikega ning uurime nende omavahelist sõprust.

Õpipädevused:

matemaatika, loodusteaduste ja tehnoloogiaalne pädevus
õpipädevus
sotsiaalne ja kodanikupädevus
suhtluspädevus

Õpitulemused:

Õpilane:
tunneb rõõmu looduses viibimisest
tunneb ära peamised liigid, keda programmi jooksul märkab
oskab selgitada liikidevahelisi seoseid ja koostööd
teab, kuidas viibida metsas loodushoidlikult
oskab märgata inimmõju looduskeskkonnale

Seos õppekavaga ja ainetevaheline lõiming:

Alusharidus:

kodukoha loodus, muutused looduses, elukeskkond, inimese mõju loodusele suhtlemine

jutustamine ja kuulamine

suurused ja mõõtmine

liikumismängud

I kooliaste:

aastaajad

organismid ja elupaigad

organismide rühmad ja kooselu

Meetodid:

Programmis läbiviidavad praktilised tegevused ja valitud aktiivõppemeetodid on eakohased, muutudes vastavalt õpilaste vanusele spetsiifilisemaks ja keerulisemaks.

Juhis õpetajale:

Hea, kui eelnevalt oleks võimalik lastele programmi temaatikat ning läbiviimise asukohta tutvustada. 

Riietumisel palun arvestada ilmaoludega. Kevadel võib metsas olla palju sääski. Pikniku jaoks valivad loodusesõbrad sellise toidu ja joogi, mis jätab endast maha võimalikult vähe pakendeid.

Sihtgrupp:

Lasteaed
1-3 klass I kooliaste

Kirjeldavad märksõnad:

Kestus:

2 tundi

Grupi suurus:

25

Toimumise aeg:

Aastaringselt

Hind:

130€

Lisainfo:

Programm toimub välitingimustes.

Lisainfo radade kohta ning kohale sõitmise juhendid:

Rae järve matkarada (edasi-tagasi 3,4 km) https://loodusegakoos.ee/kuhuminna/puhkealad/parnumaa-puhkeala/1512

Tammiste metsarada (ring max 2,8 km) https://loodusegakoos.ee/kuhuminna/puhkealad/parnumaa-puhkeala/2204

Luitemaal on raja pikkus 2-4 km, mis kulgeb mööda luiteid üles-alla. Rajal on vaateplatvorm ja piknikuplats. Kogunemispaik on Vana-Riia mnt ääres asuv parkla. 

Kuna kõikidel marsruutidel on rajad osaliselt läbitavad korraga ühele inimesele, siis ratastooliga ligipääs on väga keeruline. Võimalik on osaliselt läbida Tammiste metsarada, Rae järve matkaraja algus. 

Hea kogemuse saavutamiseks sobib programm korraga läbiviimiseks ühele klassile/rühmale. Kuid soovi korral on võimalik korraga ka kaks gruppi vastu võtta.

Juhendajatel on võimekus programmi läbi viia ka erivajadustega lastele.   

Läbiviimise koht:

Tammiste mets, Rae järve matkarada, Luitemaa

Maakond:

Pärnumaa

Otsekontakt:

Programmi läbiviija:

Triin Tamme

Keel:

Eesti keel
Inglise keel

Pikk kirjeldus:

"Ega mets tühi ole".

Õppeprogramm viib meid metsa, uurima ning avastama sealset elurikkust. Vastavalt kooli asukohale ning õpilaste ettevalmistusele saab programmi läbiviimiseks valida erinevaid sihtkohti - Rae järve matkarada, Luitemaa või Tammiste metsarada. 

Kogunemine on eelnevalt kokkulepitud paigas (nt matkaraja parklas), kus toimub sissejuhatus ning omavaheline tutvumine (15 min).

Rajal liikudes tutvumine puude kui elusorganismidega, uurime lähemalt nende ehitust ja "kehaosi". Proovime igale puule õige nime leida. Puude juures otsime ka loomade tegutsemisjälgi, arutleme selle üle, miks/kuidas nad antud puudega seotud on. Vajadusel on abiks ka eelnevalt kogutud tegutsemisjäljed. Pildimaterjali abil selgitame välja, millised loomad kohalikus metsas elavad ning teritame silma ja kõrva lindude tabamiseks. Arutleme metsa tähtsuse üle elusorganismide, sh inimese jaoks ning mõtleme üheskoos välja plaani, kuidas loodust hoida ja kaitsta. 

Looduses liikumine koos praktiliste ülesannete lahendamisega kestab sõltuvalt valitud sihtkohast 1-1,5 tundi, mille keskel on ka võimalus teha piknikupaus. Programmi lõpus (alguspunkti läheduses looduskaunis paigas) toimuvad kokkuvõtvad tegevused ning tagasisidering (15 min). 

Viimati uuendatud:

22.07.2020