Juhis õpetajale:

Õpilastele selga-jalga ilmastikule vastavad riided ja jalanõud (veekindlad), arvestada, et viibime terve aja välitingimustes.

Sihtgrupp:

1-3 klass I kooliaste
Lasteaed

Kestus:

1 tund

Grupi suurus:

26

Läbiviimise koht:

Metsa talu Tartu vallas, 12 km Tartu kesklinnast

Maakond:

Tartumaa

Keskus:

Otsekontakt:

Programmi läbiviija:

Maris Mägi

Keel:

Eesti keel
Inglise keel

Pikk kirjeldus:

Õppeprogramm tutvustab lähedalt peamisi taluloomi ja -linde: liigid ja tõud, tunnused, kehaosade nimetused, loomade roll inimeste elus. Programm toimub väikeses talus. Õppeprogramm vastab Põhikooli riikliku õppekava üldpädevusele kultuuri- ja väärtuspädevus ja Põhikooli riikliku õppekava läbivale teemale keskkond ja jätkusuutlik areng. Tegevused: Tutvumine Metsa taluga, talu erinevate abihoonete (kelder, viljakuivati, laut) ja ajalooga; loomadega suhtlemisel ja ringiliikumisel kehtivate reeglite tutvustamine. Tutvumine talu koerte ja kassidega. Erinevate koeratõugude roll inimeste abistamisel. Tutvumine kodulindudega (kanad, pardid, vutid): millised tunnused eristavad linde ja loomi; kehaosade nimetused (hari, lokuti, kannused jm.), munemine, haudumine. Lindude erinevad kohastumused (erinevad nokad, erinevad jalad). Mäng erinevate linnuliikide munade õppimiseks. Linde saab katsuda ja toita. Munade otsimine pesadest. Tutvumine lammaste, kitsede, küülikute, veiste ja ponidega, tõunimed. Milline on olnud nende loomade roll ajaloos ja milline on see tänapäeval. Kuidas nimetame eri soost loomi; kehaosade nimetused (sõrad, kabjad, lakk jm.). Kõiki loomi saab paitada ja toita. Näidised: lambavill, hobuse raud, looreha jms. Teatevõistlus puuhobustega, allüürid. „Poemäng“: letil on valik erinevaid tooteid, mille tooraine on pärit koduloomadelt. Loomade vajadused: vesi, toit, varjualune, harjamine, koristamine, loomade-lindude eest õigesti hoolitsemise tähtsus. Iga meeskond saab omale ühe looma, keda toita ja nimekirja toitudest, mida loom sööb. Õpilased komplekteerivad söödad ja tutvustavad ka teistele oma looma menüüd. Kordamisring (täringumäng, magnettahvel erinevate loomadega, koeratrikid jm.)   Õpitulemus: Õpilane teab, mis on talu, millised hooned ajalooliselt talu juurde kuulusid ja milleks neid kasutati; oskab käituda loomade juuresolekul (teab, kuidas ligineda võõrale loomale, rääkida vaiksel häälel); tunneb erinevaid koduloomi ja –linde, teab nende nimetusi, kehaosi; teab erinevate koduloomade rolli minevikus ja tänapäeval; väärtustab loomade rolli inimeste elus; oskab nimetada koduloomade vajadusi; mõistab, et loomadel on õigus heale kohtlemisele, on empaatiline ja hooliv; hindab loomade pidamisel tehtavad tööd ja inimesi, kes seda teevad; teab toidu, riiete jms tooraineid ja nende päritolu, väärtustab toitu ja säästlikku tarbimist; oskab teha meeskonnatööd; on valmis abistama erinevates talutöödes.
Maksumus: 125€ (2h 15min), 100€ (1h 30min)

Viimati uuendatud:

20.03.2020