Klaasmosaiik

Klaas on täiel määral ümbertöödeldav materjal, seega on selle taaskasutamine täiesti jäätmevaba protsess, mis vähendab ümbritsevale loodusele negatiivset mõju. Tegevuse käigus tutvuvad õpilased klaasi tootmistehnoloogia ja ümbertöötlemisega, saavad infot Eestis tegutsevate klaastaara tootjate kohta. Samuti tutvutakse klaastaara vastuvõtu tingimuste ning alternatiivsete klaasi taaskasutusvõimalustega, näiteks käsitöös ja loometööstuses. Õpilastegevuste raames viime läbi klaasmosaiigiteemalise meistriklassi.

Õpipädevused:

õpipädevus

Õpitulemused:

Õpilane saab teada:
- klaasi kui mitmekordselt ümbertöötlemisele kuuluva materjali omadused,
- klaasi kui praktilise, hügieenilise ja ökoloogilise materjali eelised,
- nimetatud omaduste mõju loodusele,
- klaasjäätmete sorteerimise tähtsuse ja selle ümbertöötlemise võimalused.

Õpilane oskab:
- määratleda taara markeeringut,
- õigesti sorteerida pakendeid,
- interneti abil leida konkreetsete jäätmeliikide ja taara vastuvõtukohti,
- iseseisvalt valmistada mosaiikpilte taaskasutusmaterjalidest.
Õpilane oskab hinnata:
- teiste inimeste, teenuste, organisatsioonide tööd jäätmete sorteerimise korraldamisel ja läbiviimisel. Ümbritseva keskkonna puhtust ja tööstustoodangu ehtsust.

Seos õppekavaga ja ainetevaheline lõiming:

Ainetevaheline lõiming: Keemia (kvarts omadused, levik), füüsika (materjalide sulatamine, kristallilised ja amorfsed ained), kunst (kunstklaas, mosaiik), tööõpetus (liimimine, dekoreerimine).

Seos õppekavaga: Keskkond ja jätkusuutlik areng, Tervis ja ohutus; Ökoloogia ja keskkonnakaitse.

Meetodid:

Meetodid: loeng, diskussioon, esitlus, videofilm, praktiline tegevus.

Vahendid: erinevat tüüpi klaas, mosaiikpõhjad, töölehed, demomaterjalid 

Juhis õpetajale:

Ruumis on antud tegevuseks vajalikud igale õpilasele individuaalse töökohaga lauad.

Sihtgrupp:

Lasteaed
1-3 klass I kooliaste
4-6 klass II kooliaste
7-9 kl III kooliaste
Gümnaasium
Täiskasvanud

Kirjeldavad märksõnad:

Kestus:

2 h

Grupi suurus:

25

Toimumise aeg:

Aastaringselt

Hind:

170€

Lisainfo:

Transpordikulud lisatakse programmi maksumusele, kui programm toimub väljaspool Narva linna ( hind kokkuleppel)

Õppeprogrammi läbiviijad jätavad endale õiguse teha vastavalt olukorrale jooksvaid muudatusi.  

Läbiviimise koht:

Narva Käsitöömaja, tn. Puškin 5, Narva. Kokkuleppel kliendi juures Eesti piires.

Maakond:

Ida-Virumaa

Otsekontakt:

info@gagarin.ee
+372 56498326

Programmi läbiviija:

Juri Raud

Keel:

Vene keel

Pikk kirjeldus:

Tegevuse käigus arutavad õpilased koostöös juhendajatega läbi klaasi utiliseerimise ja selle taaskasutuse teemad. See on väga oluline suund jäätmekäitluses ja kogu inimeste elutegevuses. Klaasi taaskasutus ja ümbertöötlemine on vajalik meid ümbritseva looduse, taastumatute loodusvarade ja keemiliste elementide kaitsel, klaastoodete tootmisprotsessi odavnemisel. Tegevuse käigus saavad õpilased teadmisi klaasi keemilise koostise ja klaasi tootmistehnoloogia, klaasi hügieeniliste ja tehniliste omaduste kohta. Arutelu käigus selguvad klaastaara eelised ja puudused. Õppetegevuse ajalugu puudutavas osas saavad õpilased teadmisi klaasitootmise algusaegadest ning klaasi tehnoloogia arenguviisidest toiduainete säilitamisel ja pakendamisel. Räägitakse Eestimaal asuvatest tootmisettevõtetest ning töökodadest, mis on tegelenud ning tegelevad jätkuvalt klaastaara valmistamise ja ümbertöötlemisega. Demonstreeritakse Eesti tootjate poolt toodetud klaastaara näidiseid. Kooliõpilased saavad infot klaastaara tehnoloogiast ning selle ümbertöötlemise etappidest klaastaara vastuvõtupunktist kuni jookide klaastaarasse villimise tehasteni. Samuti tutvutakse klaastaara markeerimise põhimõtetega Eestis ja mujal maailmas. Veel saavad õpilased teada Eesti kunstitöökodadest, kes tegelevad klaasiga. Tegevuse raames toimub osalejatele klaasmosaiigi meistriklass, mille käigus õpilased valmistavad vitraažklaasi jääkidest klassikalises klaasmosaiigitehnikas magneti.

Viimati uuendatud:

16.04.2021