placeholder

See on kõige lihtsam viis teha esimest tutvust kivimite ja kivististega.

ELKS Kivitoas tekib ülevaade ordoviitsiumi kihtides leiduvatest kivimitest ja kivististest, aherainemäel on igal õpilasel võimalus premeerida ennast huvitavate leidudega.

Õpipädevused:

matemaatika, loodusteaduste ja tehnoloogiaalne pädevus

Õpitulemused:

 Oskab teostada vaatlusi
 Mõistab eluta looduse tähendust
 Tunneb ära looduses 5 kivimit
 Tunneb ära looduses 5 kivistist

Seos õppekavaga ja ainetevaheline lõiming:

PK I aste, Loodusõpetus: Elus ja eluta. Mõõtmine ja võrdlemine.

PK II aste, Loodusõpetus: Loodusvarad. Mõisted: kivim, setted jne

Meetodid:

paikvaatlused, praktiline ülesande lahendamine, otsimised, määramised, võrdlused

Juhis õpetajale:

Õpikeskkonna eripära: kivituba, aherainemägi.

Riietus mugav ja sobilik aherainemäel liikumiseks. Arvestada tuleb Eesti muutlike ilmaoludega. Kaasa vihmakeep.

Programm ei sobi liikumispuudega õpilastele.

Sihtgrupp:

1-3 klass I kooliaste
4-6 klass II kooliaste

Kirjeldavad märksõnad:

Kestus:

1,5 tundi

Grupi suurus:

24

Toimumise aeg:

Aastaringselt

Hind:

160€

Lisainfo:

Aeg: kevad, suvi, sügis (osaliselt talv)

Rühma suurus: kuni 24 õpilast + 2 õpetajat

Korraga on võimalik vastu võtta maksimaalselt 2 rühma.

Läbiviimise koht:

Kohtla-Nõmme, Eesti Kaevandusmuuseum, aherainemägi

Maakond:

Ida-Virumaa

Otsekontakt:

Programmi läbiviija:

Ingrid Kuligina

Keel:

Eesti keel
Vene keel

Seotud failid:

Kivististe jaht aherainemael.pdf
Author:
Ingrid Kuligina
Kivististe jaht aherainemael.pdf(114.42 KB)

Programmi tegevus ja täpsem kirjeldus.

Viimati uuendatud:

28.08.2020