Sihtgrupp:

4-6 klass II kooliaste
7-9 kl III kooliaste
Gümnaasium

Kirjeldavad märksõnad:

Kestus:

1 tund

Grupi suurus:

20

Läbiviimise koht:

Särghaua õppekeskus, siseruumides

Maakond:

Pärnumaa

Otsekontakt:

Programmi läbiviija:

TTÜ Geoloogia Instituudi ja Särghaua õppekeskuse juhendajad

Keel:

Eesti keel

Pikk kirjeldus:

Programmi käigus tutvutakse erinevate katsete, vaatluste ja tegevuste kaudu mineraalide ja kivimitega seotud põhitõdede ja uurimismeetoditega. Mis on kivim? Maakoore ehitus ja koostis. Kivimiringe. Põhiliste kivimite (tard-, sette- ja moondekivimid) uurimine puursüdamiku ja õppekollektsioonide abil, nende teke ja omadused. Mis on mineraal? Mineraalide koostis ja omadused. Põhilised kivimeid moodustavate mineraalide uurimine mikroskoobi all, mineraalide koostis ja omadused. Vaatleme mineraalikristallide teket mikroskoobi all. Kiviõpikojas saab igaüks tegelda kivi saagimise, lihvimise ja poleerimisega. Programm on kohandatud vastavalt sihtrühmale.  Detailsem kirjeldus õppematerjalides: Töötuba Mineraalid, Töötuba Kivimid, Tööleht
Maksumus: Tasuline, 70 eur/tund grupile (kuni 20 inimest)

Viimati uuendatud:

20.03.2020