Õpipädevused:

kultuuri- ja väärtuspädevus
õpipädevus

Õpitulemused:

Õpilane teab:
- inimkonna poolt kilekottide massilise kasutamise ökoloogilist mõju loodusele
- kuidas saab iga inimene isiklikult vähendada kahju looduskeskkonnale kilekottide kasutamisest
- alternatiivsete materjalide ja lahenduste leidmise ja kasutamise tähtsust kilekottide kahjulikkuse vaatekohast loodusele
Õpilane oskab
- sorteerida pakendeid,
- teha valikuid looduskeskkonnale vähem kahjulike pakendiliikide vahel,
- tehke ise oma disainiga korduvkasutatav tekstiilkotti.
Õpilane hindab:
- pakendite alternatiivsete materjalide valikute võimalust,
- müügimeestele loodussõbralike pakendiliikide pakkumist.

Seos õppekavaga ja ainetevaheline lõiming:

Seos õppekavaga: keskkond ja jätkusuutlik areng, Tervis ja ohutus; Ökoloogia ja keskkonnakaitse

Ainetevaheline lõiming: keemia, bioloogia, tööõpetus.

Meetodid:

Meetodid: loeng, arutelu, esitluse tutvustamine, praktiline tegevus.

Vahendid: tekstiilist korduvkasutatavad kotid, värvid, töölehed, demomaterjalid.

Juhis õpetajale:

Ruumis on antud tegevuseks vajalikud igale õpilasele individuaalse töökohaga lauad.

Sihtgrupp:

1-3 klass I kooliaste
4-6 klass II kooliaste
7-9 kl III kooliaste
Gümnaasium
Täiskasvanud

Kirjeldavad märksõnad:

Kestus:

2 h

Grupi suurus:

25

Toimumise aeg:

Aastaringselt

Hind:

170€

Lisainfo:

Transpordikulud lisatakse programmi maksumusele, kui programm toimub väljaspool Narva linna ( hind kokkuleppel). Töötoa pikkus 2-2,5 tundi.

Õppeprogrammi läbiviijad jätavad endale õiguse teha vastavalt olukorrale jooksvaid muudatusi.  

Läbiviimise koht:

Narva Käsitöömaja, tn. Puškin 5, Narva. Kokkuleppel kliendi juures Eesti piires.

Maakond:

Ida-Virumaa

Otsekontakt:

info@gagarin.ee
+372 56498326

Programmi läbiviija:

Juri Raud

Keel:

Vene keel

Pikk kirjeldus:

Tegevuse käigus arutletakse koostöös juhendajaga looduskeskkonnale kilekottide kasutamise mõju probleemi aktuaalsust. Tutvutakse polüetüleeni ja sellest valmistatud toodete (pakendite) loomise ajalooga. Koos juhendajaga jõutakse arusaamani, mil määral on looduskeskkonnale kahjulikud kilekottide kasutamise mõju ja nende tootmine. Saadakse teada polüetüleeni utiliseerimise viisid.

Võrreldakse kile-ja paberkottide ning tekstiilist kottide ökoloogilist poolt. Õppetunni lõpuks suudavad õpilased iseseisvalt valmistada (dekoreerida looduslike värvidega trükimustri tehnikas) endale isiklikuks tarbeks tekstiilkotid, mida saab kasutada näiteks poes- või kooliskäiguks ning vahetusjalanõude kotina.

Viimati uuendatud:

16.04.2021