lapsed vaatavad soole
Anne-Ly Feršel

Kotka matkarajal tutvutakse metsa, pinnase sh liiva ja soo kasutamise võimaluste ja tagajärgedega, ning tagajärgede leevendamise võimalustega. Arutletakse igapäevase tarbimise mõjudest looduskeskkonnale. Kuidas ringmajandus saab leevendada meie tarbimise negatiivseid mõjusid.

Õpipädevused:

kultuuri- ja väärtuspädevus
matemaatika, loodusteaduste ja tehnoloogiaalne pädevus
õpipädevus
sotsiaalne ja kodanikupädevus
suhtluspädevus

Õpitulemused:

Igapäevane tarbimine avaldab loodusele negatiivset mõju, kuidas iga üks saab seda oma valikutega vähendada.

Meetodid:

Retk soos, mandriluidetel ja metsas, vaatlused, arutelu, mängud, töölehtede täitmine, keskkonnamõju ja selle leevendamise arvutamine.

Meie poolt töölehed ja kirjutusvahendid

Juhis õpetajale:

Ilmastikule sobiv riietus ja maastikul liikumiseks sobivad jalanõud, retk kuni 6 km pikk, kaasa näks ja jook.

Õppeprogrammi läbiviijad jätavad endale õiguse teha vastavalt olukorrale jooksvaid muudatusi.

Sihtgrupp:

7-9 kl III kooliaste
Gümnaasium
Täiskasvanud

Kestus:

4 tundi

Grupi suurus:

20

Toimumise aeg:

Kevad
Suvi
Sügis

Hind:

0€

Lisainfo:

Korraldajad jätavad endale õiguse muuta vastavalt oludele programmi pikkust ja tegevusi.

Ilmastikule vastav riietus, soovi korral seljakotis kaasa võetav toit ja jook.

Läbiviimise koht:

Kotka matkarada Rüütli soos ja Iisaku Looduskeskuses.

Läbiviimise asukoht:

59.095162366976, 27.316390347671

Maakond:

Ida-Virumaa

Programmi läbiviija:

Anne-Ly Feršel Keskkonnaameti keskkonnahariduse spetsialist

Keel:

Eesti keel

Pikk kirjeldus:

Matk Kotka matkarajal, mille käigus tutvutakse metsa, pinnase sh liiva ja soo kasutamise võimaluste ja tagajärgedega. Arutletakse tarbimise mõjudest looduskeskkonnale. Looduskeskkonna vaatlus, inimmõjude ja keskkonnakasutuse jälgede märkamine, mõtestamine. Töölehtede täitmine. Tutvume erinevate keskkonnakasutuse toodetega.

Viimati uuendatud:

02.02.2022